2e graad: GRIEKS – LATIJN

2e graad: GRIEKS – LATIJN

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Duits 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal 33u. 33u.

 

Doel

 • Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: de teksten ontleden, interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten.
 • De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.
 • Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van de Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en onze wereld.
 • Inzicht krijgen in het wezen en functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.
 • Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen, systematisch leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur; de schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
 • Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

 

Inhoud

 • Je breidt je kennis van de woordenschat uit.
 • Je breidt je kennis van de taal uit aan de hand van studie van de taal en door oefeningen.
 • Je breidt je leeservaring uit door steeds meer Griekse teksten te lezen. In de loop van het vierde jaar verschuift het accent naar het lezen en bestuderen van authentieke teksten. Je leest uiteenlopende teksten, van bloedserieus tot hilarisch.
 • Je maakt kennis met schrijvers zoals Herodotos en Lucianus en je zal bezig zijn met hun interessante en boeiende teksten.
 • Je verdiept je verder in de rijke Griekse cultuur, beschaving en mythologie.

 

Profiel

 • Je had in het tweede jaar een grote interesse voor de Griekse taal, cultuur en beschaving en je behaalde een goed resultaat voor Grieks
 • Je hebt een sterk geheugen en het kost je niet al te veel moeite om woorden en paradigmata in te studeren.
 • Je beschikt over veel taalgevoel en hebt ook interesse in andere talen en culturen.
 • Je vindt Griekse teksten lezen een uitdaging en geen zware opgave.
 • Je vindt het niet erg om op geregelde basis te studeren.

 

Let op: In de tweede graad is instromen vanuit een studichting zonder Grieks in principe niet mogelijk.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie – Moderne talen ASO x Met instaptoets 
Economie – Wiskunde ASO x Met instaptoets 
Grieks – Latijn ASO x Normale overgang 
Grieks – Wiskunde ASO x Met extra inspanning 
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
Latijn – Moderne Talen ASO x Met extra inspanning 
Latijn – Wetenschappen ASO x Met extra inspanning
Latijn – Wiskunde ASO x Met extra inspanning
Moderne talen – Wetenschappen ASO x Met extra inspanning
Moderne talen – Wiskunde ASO x Met extra inspanning
Wetenschappen – Wiskunde ASO x Met extra inspanning
Handel TSO x Met instaptoets