2e graad: HANDEL

2e graad: HANDEL

 

33 uur per week

Vak III IV
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde  1 1
Duits 1
Engels  3 2
Frans  5 5
Geschiedenis  1 1
Informatica*  2 2
Toegepaste informatica* 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Bedrijfseconomie 6 6
* beide vakken vormen één geïntegreerde cursus

 

 

Doel

 

Inhoud

 

Profiel

 

Instromen

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

 

Doorstroommogelijkheden buiten het VJC