2e graad: LATIJN (+ 1u. ta )

2e graad: LATIJN (+ 1u. ta )

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Latijn 5 5
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal 32u. 32u.

 

Doel

Klassieke talen

 • Teksten van Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: de teksten ontleden, interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten.
 • De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.
 • Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van de Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en onze wereld.
 • Inzicht krijgen in het wezen en functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.
 • Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen, systematisch leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur; de schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
 • Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van de Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

Wiskunde

 • Inhoud:
  • Eerder basisleerstof
  • Weinig verdieping en uitbreiding
  • Leerplan met minder zware eisen
 • Nadruk op reproductievragen, minder inzichtsvragen.
 • Leerproces meer geleid door de leerkracht
 • Bereidt niet voor op een richting met de component wiskunde (6 uur) in de derde graad.

 

Inhoud

 • Je breidt je kennis van de woordenschat verder uit.
 • Je breidt- vooral in het derde jaar – je kennis van de taal uit. Door het aanleren van bijvoorbeeld de nieuwe wijs, conjunctief, kan je veel meer nuances in je taalgebruik aanbrengen en leer je de boodschappen in oefeningen en teksten preciezer weergeven. Je oefent verder met de tijdsverhoudingen in de zin. Je krijgt meer inzicht in de taalstructuren, omdat de zinnen veel langer en ingewikkelder worden met hoofd- en bijgedachten. Oefeningen en teksten worden gebruikt om de grammaticale kennis verder in te oefenen. In het vierde jaar wordt de grammatica herhaald en aangevuld.
 • Je breidt je leeservaring uit door steeds meer Latijnse teksten te lezen. In de loop van het vierde jaar verschuift het accent bijna volledig naar het lezen en bestuderen van authentieke teksten. Je leest uiteenlopende teksten: van de prozateksten van Caesar en Plinius tot de gedichten van Ovidius of Harry Potter in het Latijn…
  Door de overgang van proza naar poëzie krijgt ook de studie van stijlfiguren en scansie in hexameters een plaats in de lessen.
 • Je verdiept je verder in de rijke Romeinse cultuur, beschaving en mythologie.

 

Profiel

 • Je had in het tweede jaar een grote interesse voor de Latijnse taal, cultuur en beschaving en je behaalde een goed resultaat voor Latijn.
 • Je hebt een sterk geheugen en het kost je niet al te veel moeite om woorden en paradigmata in te studeren.
 • Je beschikt over veel taalgevoel en hebt ook interesse in andere talen en culturen.
 • Je vindt Latijnse teksten lezen een uitdaging en geen zware opgave.
 • Je vindt het niet erg om op geregelde basis te studeren:

 

vergelijking met LATIJN (+1u. wisk)

Wiskunde (+ 1 uur)

 • Inhoud:
  • Basisleerstof wordt theoretischer benaderd.
  • Tijd voor verdiepings- en uitbreidingsleerstof
  • De doelstellingen in het leerplan peilen naar inzicht en abstract redeneervermogen.
 • Nadruk op inzichtsvragen, minder reproductievragen.
 • Hoger leertempo. Leerlingen leren ook zelfstandig te werken.
 • Bereidt voor op een richting met de component wiskunde (6 uur) in de derde graad.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie – Moderne talen ASO x Met instaptoets 
Economie – Wiskunde ASO x Met instaptoets 
Grieks – Latijn ASO    
Grieks – Wiskunde ASO    
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
Latijn – Moderne Talen ASO x  Normale overgang
Latijn – Wetenschappen ASO x Met extra inspanning 
Latijn – Wiskunde ASO    
Moderne talen – Wetenschappen ASO x Met extra inspanning
Moderne talen – Wiskunde ASO    
Wetenschappen – Wiskunde ASO    
Handel TSO x Met instaptoets