2e graad: WETENSCHAPPEN

2e graad: WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal 32u. 32u.

 

Doel

 

Inhoud

 

Profiel

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC