3e graad: HANDEL

3e graad: HANDEL

33 uur per week

Vak V VI
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde  1 1
Duits 2 2
Engels  3 3
Frans (+ handelscorrespondentie) 4 4
Geschiedenis  1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bedrijfseconomie 9 9
Seminarie: communicatie & informatica 1 1

 

 

Doel

 

Inhoud

 

Profiel

 

Vereiste studieachtergrond

 

Doorstromen naar hoger onderwijs