3e graad: HUMANE WETENSCHAPPEN

3e graad: HUMANE WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar V Jaar IV
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 0+1 0+1
Engels 2 2
Frans 3+1 3+1
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuuwetenschappen 2 2
Economie 4 4
Gedragswetenschappen 2 2
Cultuurwetenschappen 3 3
SOHO 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit 1
      Architectuur 2 1
      Boekhouden
      Initiatie boekhouden 1
      Creatief schrijven 1
      Economische initiatie 2
      Filosofie 2 1
      Journalistiek 2
      Mini-onderneming
      Programmeren
      SAV 1
      Spaans 2 1
      Sport 2 1
      Techniek 2 1
      Wetenschappelijke verdieping
      Wiskunde
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

 

Inhoud

 

Profiel

 

Vereiste studieachtergrond

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs