3e graad: MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

3e graad: MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar V Jaar IV
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
SOHO 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit
      Architectuur
      Boekhouden
      Initiatie boekhouden
      Creatief schrijven
      Economische initiatie
      Filosofie
      Journalistiek
      Mini-onderneming
      Programmeren
      SAV
      Spaans
      Sport
      Techniek
      Wetenschappelijke verdieping
      Wiskunde
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

 

Inhoud

 

profiel

 

Vereiste studieachtergrond

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs