3e graad: MODERNE TALEN – WISKUNDE

3e graad: MODERNE TALEN – WISKUNDE

Lesuren per week Jaar V Jaar IV
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
SOHO 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit 1
      Architectuur 2 1
      Boekhouden
      Initiatie boekhouden 1
      Creatief schrijven 1
      Economische initiatie 2
      Filosofie 2 1
      Journalistiek 2
      Mini-onderneming
      Programmeren 2 1
      SAV 1
      Spaans 2 1
      Sport 2 1
      Techniek 2 1
      Wetenschappelijke verdieping 2
      Wiskunde 2 1
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

 

Inhoud

 

Profiel

 

Vereiste studieachtergrond

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs