Eerste jaar – Optie basisvakken

Eerste jaar – Optie basisvakken

Basisvorming 28u.
Aardrijkskunde 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 1u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 2u.
Nederlands 5u.
Plastische opvoeding 2u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.
Keuzeactiviteit 1u.
Keuzegedeelte: basisvakken
+ Frans +1u.
+ Nederlands +1u.
+ Wiskunde +1u.
+ Verrijking 1u.
Totaal 32u.

 

Doel

Als je voor deze optie kiest, blijft de studiebelasting beperkt tot de leerstof die bij de basisvorming hoort. Je krijgt geen extra vak waarvan je de leerstof moet verwerken.

 

Inhoud

 • In de bijkomende lesuren voor Frans, Nederlands en wiskunde krijg je geen extra leerstof om te verwerken. Je beschikt wel over meer tijd om de basisleerstof te verwerken en/of om je in bepaalde leerstofonderdelen te verdiepen.
 • In het lesuur verrijking ga je met je leerkracht op weg doorheen de volgende thema’s:
  • Even praktisch aan het werk (schoolagenda, orde en organisatie)
  • Plannen
  • Studieaanpak
  • Welbevinden
  • Een goede studiekeuze maken
  • Sociale media
  • We sluiten het schooljaar af!

 

Profiel

 • Je wil de focus leggen op de leerstof van de basisvorming.
 • Je krijgt binnen deze optie de mogelijkheid om leerstofonderdelen extra in te oefenen en/of om je er juist in te verdiepen.