Tweede jaar – Grieks & Latijn

Tweede jaar – Grieks & Latijn

Basisvorming 25u.
Aardrijkskunde 1u.
Engels 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 2u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 1u.
Nederlands 4u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.
Keuzegedeelte: Grieks en Latijn
+ Grieks +3u.
+ Latijn +4u.
Totaal 32u.

 

Doel

 • Door de studie van het Latijn kom je verder in contact met de wereld van de Latijnse taalkunde en literatuur én de Romeinse samenleving. Deze beschaving heeft in belangrijke mate onze eigen beschaving en levenswijze beïnvloed. In deze studierichting wordt de studie van het Latijn verbonden met de studie van het Grieks.
 • Kennis van het Grieks verschaft je een ruime(re) taalbasis: je ontwikkelt taalinzicht, je wordt taalgevoeliger en je zal heel wat moeilijke woorden beter leren begrijpen omdat ze van het Grieks zijn afgeleid.
 • Door het lezen van Griekse teksten kom je in contact met hun boeiende cultuur.
 • Het Grieks leidt je binnen in de rijke denk- en gevoelswereld van de Grieken. In de Griekse beschaving ligt ook de oorsprong van onze hedendaagse samenleving. Denk maar aan onze democratie en westerse filosofie: allemaal gebaseerd op de Griekse cultuur!
 • De Grieken stelden alles opnieuw in vraag en gaven daar hun eigen origineel antwoord op. Het antwoord van deze denkers of filosofen was dikwijls verbazingwekkend en kan stof tot boeiende discussies over onze visie op het leven opleveren. Bovendien legden zij door hun zuiver abstract denken de basis voor de wiskunde en werden zij door de toepassingen hiervan zeer bedreven in natuurkunde. Ze hadden ook een grote waardering voor de vrijheid binnen hun staat: voor het eerst in de geschiedenis ontstond een democratische staatsinstelling.
 • Maar vooral het gevoelsleven gaven de Grieken een ruime plaats. In hun heldendichten, toneelwerken en redevoeringen kan je hierover lezen. Hun beoordelingen bij deze problemen zullen ook jou een heldere kijk geven op je eigen leven.

 

Inhoud

 • Latijn
  • In het tweede jaar begin je met een herhaling van het zinsmodel, de verbuigingen van de naamwoorden en de vervoegingen van de werkwoorden.
  • We bouwen verder op de basisleerstof van het eerste jaar en gaan het taalsysteem verder uitbreiden.
  • Je krijgt een dieper inzicht in de woord- en zinsbouw door de studie van Latijnse teksten.
  • Door Latijnse teksten te lezen kom je in aanraking met de rijke cultuur van de Romeinen en maak je kennis met heel wat mythologische verhalen.

 

 • Grieks
  • In het tweede jaar Grieks bestudeer je de taal. Je leert basisvocabularium en je leert de verbuigingen en vervoegingen.
  • Je bestudeert Griekse teksten.
  • Daarnaast maak je kennis met de rijke Griekse beschaving, cultuur en mythologie.
  • Grieks studeren is een goede oefening voor je geheugen en leert je correct en nauwkeurig redeneren.

 

 • Verrijking
  Je hebt geen apart lesuur verrijking zoals in de opties Moderne wetenschappen en Handel. Maar ook jij krijgt in de loop van het schooljaar van je titularissen en andere vakleerkrachten de volgende thema’s aangeboden:

  • Studiemethode
  • Lichamelijke hygiëne / mentale gezondheid / tinnitus
  • Omgaan met gevoelens / grenzen stellen / zelfbeeld / zelfverdediging
  • EHBO
  • Stop cyberpesten / Facebook versus privacy / privacy op sociale media
  • Studiekeuzebegeleiding

 

Profiel

 • Als je Grieks wil volgen, dien je over een taalgevoeligheid te beschikken. Je uitslagen voor klassieke studies in het eerste jaar zijn belangrijk. Het Grieks in het derde trimester moet je natuurlijk ook aanspreken.
 • Je resultaten voor Nederlands en Frans én of je goed bent in woord- en zinsontleding kunnen een belangrijke aanwijzing vormen. Je hebt daarnaast ook interesse voor het vak geschiedenis en wiskunde gaat vlot.
 • Regelmatig studeren en een goed geheugen zijn ook een must.
 • Je hebt een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven of denken.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 2e graad in het VJC