Tweede jaar – Handel

Tweede jaar – Handel

Basisvorming 25u.
Aardrijkskunde 1u.
Engels 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 2u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 1u.
Nederlands 4u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.
Keuzegedeelte: Handel
+ Dactylografie + handel +5u.
+ Frans +1u.
+ Verrijking +1u.
Totaal 32u.

 

Doel

 • In de optie Handel ontdek je dat je dagelijks in contact komt met de handelswereld. Via voorbeelden leer je de functie en de verplichtingen van de handelaar kennen.
 • Je peilt ook naar de achterliggende bedoelingen van de handelszaak.
 • Gezien het belang van het secretariaatswerk in de handelssector zal je ook kennismaken met de tekstverwerker in het vak dactylografie.

 

Inhoud

Omdat beide vakken (handel en dactylografie) nauw bij elkaar aansluiten, worden ze in onze school gegeven als één geïntegreerd pakket.

 • handel
  • Je wordt vertrouwd gemaakt met begrippen uit de handelswereld.
  • Je leert dat wij niet alleen goederen, maar ook diensten kopen.
  • Je onderzoekt waarom, waar en hoe we kopen en wat de resultaten daarvan voor een handelszaak zijn.
  • Je denkt na over hoe een koop of verkoop tot stand komt en hoe betalingen kunnen gebeuren (hierbij zal je rekenvaardigheid zeker aangesproken worden).
  • Tenslotte maak je via aangepaste teksten kennis met de handelstaal. Je oefent heel eenvoudige koop- en verkoopgesprekken en krijgt schrijfopdrachten die met verkopen te maken hebben.
 • Dactylografie
  • Je leert het toetsenbord van de tekstverwerker kennen.
  • Je oefent dit op de computer.
 • Verrijking
  •  In het lesuur verrijking ga je met je leerkracht op weg doorheen de volgende thema’s:
   • Studiemethode
   • Lichamelijke hygiëne / mentale gezondheid / tinnitus
   • Omgaan met gevoelens / grenzen stellen / zelfbeeld / zelfverdediging
   • EHBO
   • Stop cyberpesten / Facebook versus privacy / privacy op sociale media
   • Studiekeuzebegeleiding

 

Vergelijking tussen opties Handel en Moderne wetenschappen

 • Beide opties behoren tot de meer theoretisch gerichte opties in het tweede jaar. Het overgrote deel van de lessen (27 lesuren per week) is hetzelfde.
 • Verschilpunten vind je in 5 lesuren per week: Wetenschappelijk werk en SEI tegenover dactylografie en handel.
 • De studiebelasting voor dactylografie is minder groot, omdat je hiervoor meer praktisch moet oefenen.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 2e graad in het VJC