Tweede jaar – Latijn & Socio-economische initiatie

Tweede jaar – Latijn & Socio-economische initiatie

Basisvorming 25u.
Aardrijkskunde 1u.
Engels 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 2u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 1u.
Nederlands 4u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.
Keuzegedeelte: Latijn en SEI
+ Latijn +5u.
+ Sociaal-economische initiatie (SEI) +2u.
Totaal 32u.

 

Doel

 • Zoals je al uit het eerste jaar weet, wil de studie van het Latijn je binnenleiden in de wereld van de Latijnse taalkunde en literatuur én de Romeinse beschaving. Deze beschaving heeft namelijk in belangrijke mate onze eigen cultuur en levenswijze beïnvloed.
 • We lezen zo snel mogelijk originele Latijnse teksten. Hoe beter je de woorden instudeert en de regels van de taal onder de knie krijgt, hoe meer leesplezier je krijgt.
 • Latijnse woorden leren kan bovendien je Nederlandse woordenschat gevoelig uitbreiden. Vele woorden die wij vaak gebruiken, zijn afkomstig uit het Latijn (bv. nummer, letter, familie, persoon, kwartet, filiaal, neutraal, visueel, vacuüm, nul…). Daarbij is het ook nog een uitstekende training van het geheugen.
 • Latijn is de ‘moedertaal’ van een aantal moderne talen zoals het Frans, het Italiaans en het Spaans. Zelfs het Engels bevat zeer veel woorden van Latijnse herkomst. Op die manier helpt het Latijn bij de studie van die talen. En dat geldt natuurlijk ook omgekeerd: Latijnse woorden kan je ook onthouden, omdat je bijvoorbeeld al de Franse woorden kent die ermee verwant zijn.
 • Latijn brengt ons in contact met de antieke cultuur van de Romeinen en vergemakkelijkt het aanleren van moderne talen, maar leert ons ook erg nauwkeurig kijken, denken en redeneren. In een zin moet je bijvoorbeeld van de naamwoorden zeer precies de naamvallen herkennen en de functie bepalen om dan tot de juiste betekenis te komen.

 

Inhoud

 • Latijn
  • In het tweede jaar begin je met een herhaling van het zinsmodel, de verbuigingen van de naamwoorden en de vervoegingen van de werkwoorden.
  • Je bouwt verder op de basisleerstof van het eerste jaar en gaat het taalsysteem verder uitbreiden.
  • Je krijgt een dieper inzicht in de woord- en zinsbouw door de studie van Latijnse teksten.
  • Door Latijnse teksten te lezen kom je in aanraking met de rijke cultuur van de Romeinen en maak je kennis met heel wat mythologische verhalen.

 

 • Socio-economische initiatie (SEI)
  • Je krijgt 2 lesuren SEI per week en het leerplan van SEI in combinatie met Latijn is hetzelfde als bij de optie Moderne wetenschappen.
  • Wie Latijn in het tweede jaar als optie kiest en dat vak zal blijven volgen tot op het einde van zijn studies, krijgt alleen binnen de optie Latijn-SEI in het tweede jaar de kans om kennis te maken met het socio-economische aspect.
  • In dit vak maak je geleidelijk aan kennis met bepaalde relaties in de maatschappij, vooral binnen gezinnen, bedrijven en de overheid. Je zal zelf, na aandachtige waarneming van de ingewikkelde werkelijkheid, eenvoudige verbanden proberen te ontdekken. Zo zal je proberen hiervan schematische voorstellingen te maken en deze te gebruiken in nieuwe situaties. Numerieke voorbeelden (cijfergegevens, tabellen, diagrammen…) zullen je daarbij verplichten om nauwkeurig te werken.
  • Enkele voorbeelden van lesonderwerpen:
   • Hoe ga jij als jongere om met geld: waar haal jij geld vandaan en waar geef je het aan uit?
   • Wat is de invloed van reclame op je koopgedrag?
   • Het begrip consumptie: hoe voldoet men aan behoeften?
   • Op welke manier kan je een bepaalde aankoop betalen? (betaalmogelijkheden) Welke gezinsvormen bestaan er?
   • Waar haalt een gezin zijn inkomsten vandaan en waar geven zij het aan uit?
   • Hoe worden lonen berekend? Wat wordt ervan afgehouden? Wat is RSZ?
   • Hoe werkt een gemeentebestuur, provinciebestuur, het parlement en de regering?
  • Er wordt ook aandacht besteed aan de ‘socio’-component. Je leert aandacht te hebben voor het gedrag van mensen, individueel en in groep.

 

 • Verrijking
  Je hebt geen apart lesuur verrijking zoals in de opties Moderne Wetenschappen en Handel. Maar ook jij krijgt in de loop van het schooljaar van je titularissen en andere vakleerkrachten de volgende thema’s aangeboden:

  • Studiemethode
  • Lichamelijke hygiëne / mentale gezondheid / tinnitus
  • Omgaan met gevoelens / grenzen stellen / zelfbeeld / zelfverdediging
  • EHBO
  • Stop cyberpesten / Facebook versus privacy / privacy op sociale media
  • Studiekeuzebegeleiding

 

Profiel

 • Kies je voor Latijn, dan moet je in de eerste plaats graag talen studeren.
  • Lees je graag teksten? Heb je interesse voor de Romeinse cultuur?
  • Doe je graag woord- en zinsontleding? Ben je gevoelig voor het juiste woord op de juiste plaats? Leer je graag nieuwe woorden?
 • Je resultaten voor Nederlands en Frans kunnen helpen om deze vragen te beantwoorden. Ook het vak geschiedenis moet je boeien. Het logisch wiskundig denken is een zeker pluspunt.
 • Vooral je interesse voor klassieke studies in het eerste jaar is een belangrijke waardemeter. Een goed jaarcijfer voor Latijn is zeker een minimumvereiste.
 • Regelmatig studeren en een goed geheugen zijn eveneens belangrijk om je vlot in de Latijnse taal te kunnen verdiepen.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 2e graad in het VJC