Lessentabel

Lessentabel

Opgelet

Klik hier voor de lessentabel voor alle leeringen die vanaf september 2019
beginnen in het 1ste jaar

Klik hier voor de lessentabel voor alle leeringen die vanaf september 2019
beginnen in het 2de jaar

Lessentabel voor de leerlingen die vanaf september 2019 beginnen in het eerste jaar

Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we in het Virga Jessecollege met een nieuw onderwijsconcept in de 1ste graad.

De focus is tweeledig:

  1. Brede basisvorming: de leerling ontwikkelt zich verder in het verwerven van de Europese sleutelcompetenties.

  2. Doelgerichte oriëntering: de leerling kiest een studierichting in de 2de graad volgens zijn/haar talent, interesse en abstractieniveau.Vak 1ste jaar 2de jaar
Basisvakken    
Nederlands 4 4
Moderne vreemde talen    
Frans 3 3
Engels 2 1
Wiskunde 4 4
Verrijkende vakken    
Artistieke vorming
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving / economie 2 1
Godsdienst 2 2
Mens- en milieuvakken    
Wetenschappen en techniek
Aardrijkskunde 2 1
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2
Totaal aantal uren 28 25De basisvorming wordt zoveel als mogelijk op maat van de leerling georganiseerd. Een leerling die de doelstellingen van een bepaald onderdeel van een vak reeds gerealiseerd heeft, krijgt de kans om bijkomende competenties te verwerven via verbredingstrajecten.
→ bv. Chinees, Spaans, ondernemingszin, HTML, programmeren …

Een leerling die leerachterstand heeft opgelopen wordt geremedieerd om op die manier weer zo snel mogelijk aan te sluiten bij het lopende leerproces. Dit gebeurt in een remediëringstraject.Doelgerichte oriëntering via projectwerking

 

1ste jaar 2de jaar

Bij inschrijving maakt de leerling de keuze voor klassieke talen en cultuur of voor 2 verkennende projecten

* Een leerling die klassieke talen en cultuur kiest, kiest dit voor en volledig schooljaar en dit vanaf het 1ste jaar.
** Een leerling die Grieks kiest, kan dit enkel wanneer hij/zij in het 1ste jaar het project klassieke talen en cultuur heeft gekozen, én dit verderzet in het 2de jaar.

2 keuzes uit de volgende verkennende projecten voor telkens 15 weken: 1 keuze uit de volgende verkennende projecten Major voor een volledig schooljaar:
Maatschappij en welzijn
Je gaat op wereldreis….koffers zijn gepakt, rennen voor het
vliegtuig! Je maakt kennis met verschillende culturen, hun
waarden en normen. Je ontmoet veel mensen, leert begrijpen waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen,
voeden… je blijft in contact via een dagboek. Doorheen je
reis ontdek je hoe belangrijk media en communicatie zijn.
Kunst en creatie
Je maakt kennis met de expressievormen beeld, muziek, beweging en woord. Dit project biedt je de mogelijkheid om je
creativiteit te ontdekken en verder te ontwikkelen. Via
specifieke vaardigheden en technieken leer je op een aangename en speelse manier om jezelf in allerlei expressievormen te uiten. De opdrachten sluiten aan bij jouw persoonlijke interesses en leefwereld. Je wordt aangesproken
op je talent en leert grenzen verleggen en verdiepen. Jouw
talenten worden duidelijk in de verf gezet!
Klassieke talen en cultuur*
Laat je onderdompelen in de wondere wereld van de
Grieken en Romeinen. Je leest teksten over helden, goden
en gebeurtenissen uit de oudheid. Je studeert woordjes, ontdekt grammatica, leert taalstructuren kennen:
het helpt je allemaal om die boeiende verhalen beter te
begrijpen en te genieten van beide interessante culturen!
STEM - wetenschappen
Je maakt kennis met de domeinen van de natuurwetenschappen. Je leert nauwkeurig en veilig werken en ontdekt
de wetenschappelijke wereld via proefjes. Dit alles zal je
eerst begeleid uitvoeren en later doe je dit zelfstandig. Alle
onderdelen van STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) zullen aan bod komen.
STEM - technieken
Je maakt kennis met een hele waaier van technologie,
techniek, wetenschap en wiskunde. Je ontwikkelt een eigen visie om samen de stadskern van de toekomst te
bouwen of te verbeteren. Met behulp van nieuwe technieken wandel je door jouw virtuele wereld en creëer
je een kijk op de toekomst met de 3D-printer en computergestuurde snijmachine. Je bestudeert alternatieve vervoersmiddelen, bouwt je elektrische wagen en programmeert
een zelfrijdende auto. Een uitdagend project vol creativiteit,
experimenten, vaardigheden en programmatie.
Sport & wetenschappen
Vind jij het ook zo fascinerend hoe sportatleten voortdurend hun prestaties verbeteren dankzij nieuwe technieken, tactieken, voedingsmethodes en trainingsvormen? Als
jij ook zin hebt om de link tussen beweging en wetenschap
te onderzoeken, is jouw keuze voor het project Sport en
wetenschappen de juiste! Je moet zelf geen topatleet of
onderzoeksexpert zijn, wel is het belangrijk dat je openstaat om positief en actief te bewegen in combinatie met
theoretisch onderbouwde onderzoeken in functie van het
menselijk lichaam.
 
Maatschappij en welzijn
Klassieke talen en cultuur*
STEM - wetenschappen
STEM - technieken
Sport & wetenschappen
= 4 uren = 5 uren
  1 keuze uit de volgende verkennende projecten Minor voor een volledig schooljaar:
 
Economie
Moderne Talen
Kunst en creatie
Grieks**
Wetenschappen
Multimedia en programmeren
  = 2 uren
4 uur 7 uur
Lessentabel voor leerlingen vanaf september 2019 beginnen in het tweede jaar


Voor alle leerlingen die in september 2019 beginnen in het 2de jaar blijft de oude lessentabel nog geldig.Totaal aantal uren 32u.
Aardrijkskunde 1u.
Engels 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 2u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 1u.
Nederlands 4u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.

Moderne Wetenschappen

+ Frans +1u.
+ Sociaal-economische initiatie (SEI) +2u.
+ Wetenschappelijk werk (WW) +3u.
+ Verrijking +1u.


Handel

+ Dactylografie + handel +5u.
+ Frans +1u.
+ Verrijking +1u.


Latijn - Wetenschappelijk werk

+ Latijn +5u.
+ Wetenschappelijk werk (WW) +2u.


Latijn & Socio-economische initiatie

+ Latijn +5u.
+ Sociaal-economische initiatie (SEI) +2u.


Grieks - Latijn

+ Grieks +3u.
+ Latijn +4u.