Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Hoe studeren?

Je staat er als leerling niet alleen voor!

 • Studiebegeleiding door je vakleerkrachten
  • In de lessen krijg je kansen om in te oefenen wat je moet kunnen.
  • Je krijgt studietips die je thuis kan toepassen.
  • Als je iets niet begrijpt, vraag je uitleg aan de leerkracht. Dit kan in de les, maar ook erbuiten.
  • Je leerkracht kan je een extra oefening, taak of toets geven.
 • Studiebegeleiding door je klastitularissen of door de leerkracht van verrijking
  • Je krijgt uitleg over hoe je ervoor kan zorgen dat je met al je schoolwerk in orde bent.
  • Je krijgt heel wat tips om goed te plannen, om grote toetsen en examens voor te bereiden … in de bundel van verrijking.
  • Je kan altijd bij hem/haar terecht met vragen over je studiemethode.

En als je tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebt, is er extra studiebegeleiding mogelijk.

Soms loopt het studeerwerk moeilijk ondanks alle uitleg en tips die je in de lessen krijgt. Als je leerkrachten van mening zijn dat jij tijdelijk wat extra begeleiding kan gebruiken, zal de school jou naar een studiebegeleider doorverwijzen. Dit zijn leerkrachten die met één of enkele leerlingen samenkomen om apart of in een heel klein groepje nog extra tips te geven. Hier kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • je manier van studeren
 • het maken van een dag- of weekplanning
 • het opstellen van een examenplanning
 • tips om de boekentas te maken zodat je niets vergeet
 • het organiseren van je cursussen
 • tips om faalangst tegen te gaan

De studiebegeleider houdt je ouders via de schoolagenda op de hoogte van de afspraken die jullie maken. Zo kunnen ook zij jou thuis wat extra begeleiden.

Het doel van de extra studiebegeleiding is dat jij hierna weer op eigen kracht verder kan!