Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

BEGELEIDING BIJ HET STUDEREN

Hoe studeren?

Je staat er als leerling niet alleen voor!

 • Studiebegeleiding door je vakleerkrachten
  • In de lessen krijg je kansen om in te oefenen wat je moet kunnen.
  • Je krijgt studietips die je thuis kan toepassen.
  • Als je iets niet begrijpt, vraag je uitleg aan de leerkracht. Dit kan in de les, maar ook erbuiten.
  • Je leerkracht kan je een extra oefening, taak of toets geven.
 • Studiebegeleiding door je klastitularissen of door de leerkracht van verrijking
  • Je krijgt uitleg over hoe je ervoor kan zorgen dat je met al je schoolwerk in orde bent.
  • Je krijgt heel wat tips om goed te plannen, om grote toetsen en examens voor te bereiden … in de bundel van verrijking.
  • Je kan altijd bij hem/haar terecht met vragen over je studiemethode.

En als je tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebt, is er extra studiebegeleiding mogelijk.

Soms loopt het studeerwerk moeilijk ondanks alle uitleg en tips die je in de lessen krijgt. Als je leerkrachten van mening zijn dat jij tijdelijk wat extra begeleiding kan gebruiken, zal de school jou naar een studiebegeleider doorverwijzen. Dit zijn leerkrachten die met één of enkele leerlingen samenkomen om apart of in een heel klein groepje nog extra tips te geven. Hier kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • je manier van studeren
 • het maken van een dag- of weekplanning
 • het opstellen van een examenplanning
 • tips om de boekentas te maken zodat je niets vergeet
 • het organiseren van je cursussen
 • tips om faalangst tegen te gaan

De studiebegeleider houdt je ouders via de schoolagenda op de hoogte van de afspraken die jullie maken. Zo kunnen ook zij jou thuis wat extra begeleiden.

Het doel van de extra studiebegeleiding is dat jij hierna weer op eigen kracht verder kan!

BEGELEIDING BIJ JE STUDIEKEUZE - JOUW ONDERWIJSLOOPBAAN

Je klastitularissen informeren je over de mogelijkheden in onze school, in onze scholengemeenschap en zelfs daarbuiten. Daarenboven krijg je in de lessen mens- en samenleving heel wat (levens-)vragen voorgeschoteld die je helpen om je beeld van jouw toekomst scherp te stellen.

De verkennende projecten en de basisopties (majors) vertellen je precies waar je interesses liggen. Kan je (al) goed abstract denken? Denk je liever concreet? Jouw antwoorden op deze vragen kunnen je helpen om een studiekeuze te maken in de tweede graad. Je leerkrachten zullen met je mee denken over de antwoorden die je zoekt en erover met je in gesprek gaan.

In het eerste jaar

 • Je krijgt algemene info over de mogelijkheden bij het vak mens en samenleving.
 • Tijdens een infoavond geven we ook aan ouders een duidelijke uitleg over welke keuzes mogelijk zijn in het tweede jaar.
 • Voor meer informatie over het studieaanbod in onze school: klik hier

In het tweede jaar

Je klastitularis geeft je heldere informatie over studiekeuze in de tweede graad. Op de website onderwijskiezer.be ga je op zoek naar de studierichting die jou het meest aanspreekt vanuit je interesses en talenten.

Tijdens een infoavond informeren we je ouders over de mogelijke keuzes. De leerkrachten van de tweede graad informeren je in kleinere groepen over de leerinhouden van elke studierichting in onze school.

Om je te helpen met je definitieve studiekeuze wachten we eerst de examens van Pasen af. In het derde trimester nodigen we dan leerkrachten uit de tweede graad en uit onze scholengemeenschap uit om je te komen informeren over studierichtingen die je in de bovenbouw van het VJC en in de andere scholen van onze  scholengemeenschap kan volgen.

Voor meer informatie over het studieaanbod in onze school: klik hier

BEGELEIDING BIJ JOUW PSYCHOSOCIAAL FUNCTIONEREN

Bij de start van het schooljaar besteden we veel aandacht aan de vorming van de groep. Al op de eerste dag starten we daarmee. We werken toe naar het moment waarop jij echt deel van de groep wordt, namelijk de klasdag. Deze klasdag vol met groepsvormende activiteiten plannen wij elk schooljaar op de vrijdag van de eerste volledige week van september.

Elke klas heeft twee klastitularissen. Deze leerkrachten bouwen met jou een vertrouwensband op, geven je inspraak en vertellen je alles over het reilen en zeilen van het leven binnen onze schoolmuren. Minstens twee keer per schooljaar spreken ze ook persoonlijk met jou af voor een leerlingcontact. Zij zijn je eerste aanspreekpunt. Al in september maken zij kennis met alle ouders. Zij verzorgen de oudercontacten en volgen je van heel nabij op.