Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Lessen en activiteiten

Vanaf hoe laat kan ik 's morgens op school terecht?
De schooldeuren gaan om 7.45 uur open voor onze leerlingen
Mag ik mijn gsm gebruiken tijdens de les?
Tijdens de lessen mogen onze leerlingen enkel met toestemming van de leerkracht hun gsm gebruiken. Op andere momenten is dit niet toegelaten in het schoolgebouw. Enkel tijdens de pauzemomenten op de speelplaats mag de gsm gebruikt worden. Er mogen wel geen foto’s of opnames van andere leerlingen gemaakt worden. Telefoneren is ook niet toegestaan.
Ben ik verplicht om de les godsdienst te volgen?
Wij zijn een katholieke school en het vak godsdienst maakt deel uit van onze basisvorming. De vakken van de basisvorming worden door alle leerlingen gevolgd.
Is het verplicht om met de school mee te gaan zwemmen?
Tijdens een bepaalde periode in het schooljaar gaan de eerstejaars zwemmen onder begeleiding van hun leerkracht lichamelijke opvoeding. Wij verwachten dat alle leerlingen mee gaan zwemmen. Er worden enkel uitzonderingen toegestaan omwille van een medische reden. We verwachten in dat geval dan ook een doktersattest.
Krijg ik in de naschoolse studie ook begeleiding bij het maken van mijn huiswerk?
De studie die wij na school aanbieden is geen begeleide studie. Er is een secretariaatsmedewerker die toezicht houdt zodat de aanwezige leerlingen rustig met hun schoolwerk aan de slag kunnen gaan.
Kan ik -als dit nodig zou zijn- bijles krijgen op school?
Op school organiseren we geen bijles. Wij hebben ook de afspraak dat leerkrachten geen betaalde bijles mogen geven aan leerlingen van onze school. Leerlingen die omwille van een afwezigheid leerstof hebben gemist, worden door hun vakleerkracht of een co-teacher bijgewerkt. Op deze manier kunnen ze snel terug aansluiten in de les.

Pauzemomenten

Waar eet ik ’s middags mijn boterhammen op?
’s Middags gaan onze leerlingen naar de refter. Hier krijgen ze een vaste plaats.
Mag ik in de eetzaal praten?
In de eetzaal zitten klasgenoten samen aan tafel. Ze mogen op een rustige manier praten met de kinderen die langs en voor hen zitten.
Kan er ’s middags warm gegeten worden?
Wij bieden tijdens de middagpauze geen warme maaltijd aan. In de periode tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie kan er wel een kommetje verse soep gekocht worden.
Mag ik ’s middags thuis gaan eten?
Omdat onze school in het centrum van de stad ligt, gaan sommige leerlingen ’s middags thuis eten. Bij de start van het schooljaar vragen we of leerlingen op school blijven eten of dat ze naar huis gaan. Dit is ook zichtbaar op het leerlingenpasje dat elke leerling in de loop van de maand september krijgt. Zonder toestemming van de ouders mogen onze leerlingen de school niet verlaten.
Waar kan ik drankjetons kopen en hoeveel kosten ze?
Wij verkopen geen drank op school. Dit moet dus van thuis meegebracht worden. We stimuleren onze leerlingen om water te drinken in plaats van zoete frisdranken.
Kan ik in de loop van de dag mijn drinkfles bijvullen?
Wij moedigen onze leerlingen aan om naast een boterhamdoos ook een herbruikbare drinkfles mee naar school te brengen. Deze kan tijdens de pauzemomenten altijd bijgevuld worden aan de kranen in de toiletruimtes.
Wat moet ik doen als ik mijn boterhammen vergeten ben?
Een leerling die zijn/haar boterhammen vergeten is, kan op het secretariaat boterhammen met choco of confituur kopen.

Praktisch


Hoe kan ik mij inschrijven?
Vanaf de opendeurdag kunnen ouders hun zoon/dochter online voorinschrijven via de website van de school. Dit kunnen ze doen door een online document in te vullen. Nadat ze het verstuurd hebben, ontvangen ze een bevestigingsmail van deze voorinschrijving.
Het is wel belangrijk dat de inschrijving eind juni -nadat het getuigschrift van het basisonderwijs is uitgereikt- definitief wordt gemaakt. Wanneer de voorinschrijving in orde is, ontvangen de ouders een e-mail met een link. Via deze link kunnen zij de gegevens vervolledigen én de studiekeuze doorgeven zodat de inschrijving definitief is.
Mag ik bij de inschrijving de naam van een vriend(in) opgeven om samen in de klas te zitten?
Bij de definitieve inschrijving mogen er maximaal 2 namen van vrienden/vriendinnen opgegeven worden. Als deze vrienden dezelfde optie (Latijn of verkennend project) kiezen, zorgen we ervoor dat elke leerling met één van deze personen in de klas zit.
Organiseert de school een naschoolse studie?
Bij de start van het schooljaar vragen we aan onze leerlingen of ze in de avondstudie blijven. Er zijn twee vaste uitstapmomenten voorzien. De studie kan dus niet op elk moment verlaten worden. Dit zou voortdurend voor afleiding zorgen en op die manier kunnen de aanwezige leerlingen zich niet ten volle op hun studiewerk concentreren. Er moet op voorhand dus goed overwogen worden welk uitstapmoment het best in de planning past.
Waar bevindt zich de fietsenstalling?
De leerlingen van het eerste jaar hebben een aparte fietsenstalling. Deze is bereikbaar via de Stadsomvaart. De ingang bevindt zich naast onze sporthal. Het is belangrijk dat de fiets altijd goed in orde is (remmen, verlichting, banden) en dat deze afgesloten wordt. Een helm en fluomateriaal (fluohesje, boekentashoes …) zorgen voor extra bescherming en zichtbaarheid in het verkeer.
Zijn er kluisjes beschikbaar?
Onze leerlingen hebben geen eigen kluisje. We willen dat ze hun leerboeken thuis bewaren. Slechts in uitzonderlijke situaties kunnen we aan een leerling een kluisje toewijzen.
Met welk type boeken wordt er gewerkt?
In de eerste graad werken we over het algemeen met leerwerkboeken. Dit zijn scheurboeken waarin de leerlingen noteren. De vakleerkracht laat weten wanneer er thuis een nieuw deel uitgescheurd moet worden. Het is zeker niet de bedoeling om telkens het volledige leerwerkboek mee te brengen.
Word ik als ouder gebeld als mijn kind niet op school is?
Tijdens het eerste lesuur ‘s morgens én het eerste lesuur na de middag, nemen de leerkrachten aanwezigheden op. Wanneer de afwezigheid niet op voorhand gemeld is, worden de ouders telefonisch gecontacteerd.<br/><br/>Aan ouders vragen we dus om een afwezigheid altijd telefonisch te melden, liefst vóór de start van het eerste lesuur.
Kan ik op school medicatie krijgen, bijvoorbeeld in het geval van hoofdpijn, buikklachten …?
Wij mogen geen medicatie geven aan onze leerlingen. Wanneer een leerling op regelmatige basis medicatie moet innemen tijdens de schooluren, dan melden ouders dit best aan de titularis en brengt de leerling deze medicatie mee naar school.
Moet ik thuis over een device (pc of laptop) beschikken?
In onze scholengemeenschap krijgt iedere leerling een iPad met toetsenbord en pencil in bruikleen. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De meeste leerwerkboeken hebben een online leerplatform waar extra oefenmateriaal aangeboden wordt. Leerkrachten verwijzen hier soms naar, zeker als voorbereiding op een toets of examen.
  • Vakleerkrachten plaatsen op Smartschool extra oefenmateriaal en verbetersleutels.
  • Naast een papieren schoolagenda werken we ook met een digitale agenda die door de leerlingen geraadpleegd moet kunnen worden.
  • Voor sommige taken, zoals bijvoorbeeld het maken van een powerpointpresentatie, is een device nodig.

Wil je je informeren over de gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan dit toestel? Klik dan hier.

Moet ik thuis over een eigen printer beschikken?
Wij zetten steeds meer in op duurzaamheid en proberen daarom geleidelijk het aantal printopdrachten voor de leerlingen te verminderen, maar de leerlingen zullen toch nog af en toe een opdracht moeten afdrukken. In het OLC (openleercentrum) kunnen leerlingen die thuis niet over een printer beschikken gebruik maken van een printer om hun documenten af te drukken. Het OLC is elke dag geopend van 08:00 tot ca. 20 minuten na het beindigen van de lessen.
Hoe bestel ik mijn boeken en turnkledij?
Bij de definitieve inschrijving ontvangen de ouders een lijst met het nodige schoolmateriaal. De leerwerkboeken moeten online besteld worden bij de boekenfirma waarmee onze school samenwerkt, Iddink. Zij sturen het boekenpakket op naar het thuisadres. Leerlingen die op tijd bestellen, ontvangen dit pakket in de loop van de zomervakantie. Bij een late bestelling -bijvoorbeeld in de tweede helft van augustus- is de kans groot dat de boeken pas aankomen wanneer het schooljaar al gestart is. Het turnuniform wordt op school aangekocht. De leerkrachten lichamelijke opvoeding helpen de eerstejaars tijdens de eerste les om de juiste maat van T-shirt en turnshort te kiezen. Onze leerlingen hoeven geen geld mee naar school te brengen, want de turnkledij wordt op de schoolrekening gezet. Voor sportschoenen moet iedereen zelf zorgen: kies voor een stevige loopschoen met een kleurvaste zool.
Hoeveel kost een schooljaar ongeveer?
De kosten van het eerste leerjaar bedragen ongeveer 500 euro. Naast de leerwerkboeken die via Iddink besteld en betaald worden, zijn er ook andere schoolkosten (drukwerk, sportactiviteiten, excursie, uitstappen …) in verrekend.
Op welke tijdstippen mogen we een schoolrekening verwachten?
Voor de schoolkosten van september tot en met december ontvangen de ouders eind december een afrekening. Voor de schoolkosten van januari tot en met juni volgt de afrekening eind juni.Op vraag van de ouders kan de mogelijkheid van een afbetalingsplan voor de schoolkosten bekeken worden.
Hoe verloopt de communicatie met de school?
Smartschool is ons digitaal schoolplatform. Op deze manier communiceren leerkrachten niet alleen onderling, maar ook met leerlingen en ouders.
Elke nieuwe leerling krijgt bij de start van het schooljaar een account en de ouders een co-account. Brieven worden -op enkele uitzonderingen na- enkel nog digitaal verstuurd.
Het is dus, zowel voor de leerlingen als voor de ouders, belangrijk om Smartschool regelmatig te raadplegen.
Heb ik een vast klaslokaal of moet ik elke les van lokaal verhuizen?
Wij werken op dit ogenblik met vaste lokalen waardoor de leerlingen de meeste lessen in hetzelfde lokaal volgen. Het zijn de leerkrachten die zich tussen de lessen verplaatsen.
Kan ik de school vroeger verlaten voor een busverbinding?
Leerlingen verlaten de school niet vroeger voor een busverbinding. De leerkrachten van het laatste lesuur moeten hun les ook op een gewone manier kunnen geven en ook dit lesuur duurt 50 minuten.
Leerlingen die moeten wachten op hun bus kunnen ofwel even wachten in het atrium (= inkomhal aan het secretariaat) ofwel kunnen ze in de naschoolse studie terecht.