Studietoelagen

Studietoelagen

Wat is een studietoelage?

Een studietoelage is de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de studiekosten van leerlingen in het secundair onderwijs.

Wie heeft recht op een studietoelage?

De leerling moet aan de volgende (studie- en financiële) voorwaarden voldoen:

  • Studeren aan een door de Vlaamse Gemeenschap ingerichte, gesubsidieerde of erkende instelling.
  • Leerplichtig zijn en voltijds onderwijs volgen of niet leerplichtig zijn en het vorige schooljaar de richting met vrucht beëindigd hebben en een hoger leerjaar volgen.
  • Het inkomen van de ouder(s) mag een bepaald bedrag niet overschrijden.

Vraag je toelage online aan

Surf naar www.studietoelagen.be.
Je kunt je aanvraag indienen van 1 augustus tot en met 1 juni van elk jaar waarin je kind schoolloopt.

Hulp nodig? Bel gratis naar 1700 of stel je vraag via het contactformulier op www.studietoelagen.be.