Studieaanbod A-stroom

Studieaanbod A-stroom

Lessentabel van de brede basisvorming

1e jaar 2e jaar

basisvakken

   Nederlands 4 4
   Frans 3 3
   Engels 2 1
   wiskunde 4 4

verrijkende vakken

   muziek 1 1
   beeld 1 1
   lichamelijke opvoeding 2 2
   mens en samenleving 2 1
   godsdienst 2 2

mens- en milieuvakken

   aardrijkskunde 2 1
   natuurwetenschappen 2 1
   techniek 2 2
   geschiedenis 1 2

totaal aantal uren in de basisvorming

28

25

 

De focus van ons onderwijsconcept ligt op 2 terreinen

  1. Brede basisvorming: de leerling ontwikkelt zich verder in het verwerven van de Europese sleutelcompetenties
  2. Doelgerichte oriëntering: de leerling kiest een studierichting in de 2de graad volgens zijn/haar talent, interesse en abstractieniveau.

De basisvorming wordt zoveel mogelijk op maat van de leerling georganiseerd.

Heb je een uitdaging nodig? Gaat de leerstof niet snel genoeg en verveel je je soms op de schoolbanken? Voor leerlingen met leerruimte bieden we verbredingstrajecten aan.

Leerlingen worden dan door de klassenraad uitgedaagd om tijdens een lesuur van de basisvorming een taal te leren of een vaardigheid te ontwikkelen waar ze anders misschien niet aan toe zouden komen.

  • Spaans
  • Chinees
  • Computertechniek
  • Webdesign
  • Programmeren met Python
  • Gitaar
  • Dans
  • Start-to-sew (naaiatelier)

Andere opties in samenspraak met de leerling zijn vaak ook mogelijk. Wij verwelkomen graag alle creatieve en gemotiveerde wensen.

Aan cognitief sterk presterende leerlingen bieden we soms de mogelijkheid om een extra verkennend project te volgen tijdens de uren van de basisvorming. Deze leerlingen zijn dan zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van de gemiste lessen.