Studieaanbod en lessentabel

Studieaanbod en lessentabel

De focus van ons onderwijsconcept ligt op 2 terreinen:

  1. Brede basisvorming: de leerling ontwikkelt zich verder in het verwerven van de Europese sleutelcompetenties.
  2. Doelgerichte oriëntering: de leerling kiest een studierichting in de 2de graad volgens zijn/haar talent, interesse en abstractieniveau.

Brede basisvorming

1e jaar

2e jaar

Basisvakken

Nederlands

4

4

Moderne vreemde talen

Frans

3

3

Engels

2

1

Wiskunde

4

4

Verrijkende vakken

Artistieke vorming

Muziek

1

1

Beeld

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Mens- en samenleving / economie

2

1

Godsdienst

2

2

Mens- en milieuvakken

Wetenschappen en techniek

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Techniek

2

2

Geschiedenis

1

2

Totaal aantal lesuren per week

28

25

De basisvorming wordt zoveel als mogelijk op maat van de leerling georganiseerd. Een leerling die de doelstellingen van een bepaald onderdeel van een vak reeds gerealiseerd heeft, krijgt de kans om bijkomende competenties te verwerven via verbreding:

  • Chinees
  • Spaans
  • programmeren
  • webdesign
  • computertechniek
  • gitaar
  • Start-to-sew (naaiatelier)

Een leerling die leerachterstand heeft opgelopen wordt extra ondersteund om op die manier weer zo snel mogelijk aan te sluiten bij het lopende leerproces. Dit gebeurt via remediëring.

Doelgerichte oriëntering via projectwerking

Opmerkingen:

* Een leerling die klassieke talen en cultuur kiest, kiest dit voor een volledig schooljaar en dit vanaf het 1ste jaar.
** Een leerling die Grieks kiest, kan dit enkel wanneer hij/zij in het 1ste jaar het project "Klassieke talen en cultuur" heeft gekozen, én dit verderzet in het 2de jaar.
*** Deze minor kan niet gekozen worden in combinatie met de major "STEM - wetenschappen"
**** Deze minor kan niet gekozen worden in combinatie met de major "Economie en organisatie"

Keuze 1ste jaar

Kies 2 van de onderstaande verkennende projecten voor 4 lesuren per week.
Elk verkennend project duurt 15 lesweken.

Maatschappij en welzijn
Kunst en creatie
Klassieke talen en cultuur *
STEM - wetenschappen
STEM - technieken
Sport & wetenschappen

Keuze 2de jaar

Kies 1 van de onderstaande Majors voor 5 lesuren per week.
Elke major duurt een volledig schooljaar.

Maatschappij en welzijn
Kunst en creatie
Klassieke talen en cultuur *
STEM - wetenschappen
STEM - technieken
Sport & wetenschappen
Economie en organisatie

Kies ook 1 van de onderstaande Minors voor een volledig schooljaar, voor 2 lesuren per week.

Grieks **
Moderne talen
Kunst en creatie
Wetenschappen ***
Economie ****
Multimedia en programmeren

4 lesuren per week

7 lesuren per week