Studieaanbod en lessentabel

Studieaanbod en lessentabel

De focus van ons onderwijsconcept ligt op 2 terreinen

  1. Brede basisvorming: de leerling ontwikkelt zich verder in het verwerven van de Europese sleutelcompetenties
  2. Doelgerichte oriëntering: de leerling kiest een studierichting in de 2de graad volgens zijn/haar talent, interesse en abstractieniveau.

Brede basisvorming

1e jaar

2e jaar

Basisvakken

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

1

Wiskunde

4

4

Verrijkende vakken

Muziek

1

1

Beeld

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Mens- en samenleving / economie

2

1

Godsdienst

2

2

Mens- en milieuvakken

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Techniek

2

2

Geschiedenis

1

2

Totaal aantal lesuren per week

28

25

De basisvorming wordt zoveel mogelijk op maat van de leerling georganiseerd.

Een leerling met leerruimte krijgt extra uitdaging, bijvoorbeeld in de vorm van een verbredingstraject.

  • Chinees
  • Spaans
  • programmeren
  • webdesign
  • computertechniek
  • gitaar
  • Start-to-sew (naaiatelier)

Een leerling die een moeilijkheid ervaart in het leerproces bieden we vakinhoudelijke remediëring en/of extra leerondersteuning aan.

Doelgerichte oriëntering via projectwerking

Opmerkingen:

* Een leerling die klassieke talen en cultuur kiest, kiest dit voor een volledig schooljaar en dit vanaf het 1ste jaar.
** Een leerling die Grieks kiest, kan dit enkel wanneer hij/zij in het 1ste jaar het project "Klassieke talen en cultuur" heeft gekozen, én dit verderzet in het 2de jaar.
*** Deze minor kan niet gekozen worden in combinatie met de major "STEM - wetenschappen".
**** Deze minor kan niet gekozen worden in combinatie met de major "Economie en organisatie".
***** Deze minor kan niet gekozen worden in combinatie met de major "STEM-technieken".

Keuze 1ste jaar

Kies 2 van de onderstaande verkennende projecten voor 4 lesuren per week.

Maatschappij en welzijn
Kunst en creatie
Klassieke talen en cultuur *
STEM - wetenschappen
STEM - technieken
Sport & wetenschappen

Keuze 2de jaar

Kies 1 van de onderstaande Majors voor 5 lesuren per week.
Elke major duurt een volledig schooljaar.

Maatschappij en welzijn
Kunst en creatie
Klassieke talen en cultuur *
STEM - wetenschappen
STEM - technieken
Sport
Economie en organisatie

Kies ook 1 van de onderstaande Minors voor een volledig schooljaar, voor 2 lesuren per week.

Grieks **
Moderne talen
Kunst en creatie
Wetenschappen ***
Multimedia en programmeren
Economie ****
STEM - technieken*****

4 lesuren per week

7 lesuren per week