2e graad – HUMANE WETENSCHAPPEN

2e graad – HUMANE WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Gedragswetenschappen 2 2
Cultuurwetenschappen 3 3
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal 32u. 32u.

 

Doel

 

Inhoud

 

Profiel

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC