Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Onze gemotiveerde leerkrachten zijn er voor je!

Met extra uitleg, extra taken, morele steun, studietips,… als je hulp nodig hebt, staan we steeds paraat!

 

 

En als het echt moeilijk wordt? Studiebegeleiding?

Het kan zijn dat je ondanks de uitleg en studietips in de les er niet toe komt om de leerstof te verwerken en toe te passen.  Misschien ligt het aan je studiemethode of aan je manier van plannen of organiseren.

Ook daarbij kunnen we als school een handje helpen. Indien al je leerkrachten samen van oordeel zijn dat jij een extra duwtje in de rug nodig hebt, verwijzen ze je voor een beperkte tijd door naar studiebegeleiding. De eerste voorwaarde is natuurlijk wel dat jijzelf je uiterste best doet.

De studiebegeleider is een leerkracht die met jou afspraken maakt over je manier van studeren. Achteraf bespreekt hij met jou of die afspraken goed gewerkt hebben en gaat hij na of jij je aan al de studieafspraken gehouden hebt. Als het allemaal klopt, zal je hopelijk na een tijdje merken dat je al heel wat beter kunt studeren. Dan kun je op eigen kracht verder met je studies.

Studiebegeleiding dus! Omdat wij het belangrijk vinden dat jij zelf een actieve studiemethode leert uit te bouwen. Omdat het belangrijk is dat jij daardoor zelf verantwoordelijk wordt voor je manier van studeren.

Goed voor nu en goed voor later …