Schooltoeslag (Groeipakket)

Schooltoeslag (Groeipakket)

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december. Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

Wie heeft recht op een studietoelagen?

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als

  • ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde)
  • en Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)
  • en voldoende aanwezig zijn op school ( leerlingen SO mogen maximaal 30 halve dagen afwezig zijn)
  • en het gezinsinkomen niet te hoog is.
Meer informatie kunnen jullie terugvinden op de webpagina van de Vlaamse overheid.