3e graad: WETENSCHAPPEN – WISKUNDE

3e graad: WETENSCHAPPEN – WISKUNDE

Lesuren per week Jaar V Jaar IV
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2+1
SOHO 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit 1
      Architectuur 2 1
      Boekhouden
      Initiatie boekhouden 1
      Creatief schrijven 1
      Economische initiatie 2
      Filosofie 2 1
      Journalistiek 2
      Mini-onderneming
      Programmeren 2 1
      SAV 1
      Spaans 2 1
      Sport 2 1
      Techniek 2 1
      Wetenschappelijke verdieping
      Wiskunde 2 1
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

 

Inhoud

 

Doel

 

Vereiste studieachtergrond

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs