Lessentabel

Lessentabel

Tweede graad - doorstroom

DOORSTROOM
Domeinoverschrijdend
DOORSTROOM
Domeingebonden
Econ.
Wet.
Grieks/
Latijn
Latijn
Humane
Wet.
Natuur-
wet.
Moderne
Talen
Bedrijfs-
wet.
III/IV III/IV III/IV III/IV III/IV III/IV III/IV
Geschiedenis 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1
Godsdienst 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Lichamelijke opv.
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Nederlands 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 5/4 4/4
Duits -/1 - -/1 - -/1 -/2 -
Engels 3/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/3 3/2
Frans 4/4 3/3 4/3 4/4 4/4 5/4 4/4
Latijn - 4/4 5/5 - - - -
Grieks - 4/4 - - - - -
Comm. Wet
- - - - - 1/2 -
Wiskunde 5/5 5/5 5/5 4/4 5/5 4/4 4/4
Aardrijkskunde 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 1/1
Biologie 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
Chemie 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
Fysica 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
STEM
- - - - -/1 - -
Economie 4/4 - - - - 2/1 6/6
Soc. & Psych. - - - 3/3 - - -
Kunstbeschouwing - - - 1/2 - - -
Filosofie
- - - 1/2 - - -
Artistieke opv.
1/- - 1/- 1/1 1/- 1/- 1/1
ICT 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-
Keuzevak
-/2 - -/2 - -/2 -/2 -/2

 

Derde graad - Jaar V en VI - ASO vanaf 1 september 2021

ECMT ECWI GRLA GRWI LAMT LAWE LAWI HUWE MTWE MTWI WEWI
V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI
Wiskunde 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 4 4 6 6 3 3 4 4 6 6 6 6
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3+1 3+1 4 4 4 4 3 3
Engels 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Duits 2 2 - - - - - - 2 2 - - - - +1 +1 2 2 2 2 - -
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Latijn - - - - 4 4 - - 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -
Grieks - - - - 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
Biologie - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 1 1 - - 2 2 1 1 2 2
Chemie - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 1 1 - - 2 2 1 1 2 2
Fysica - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 1 1 - - 2 2 1 1 2 3
Natuur-wetenschappen 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - - - 2 2 - - - - - -
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Economie 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gedrags-wetenschappen - - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - -
Cultuur-wetenschappen - - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SOHO - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Seminarie 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 - - 2 1 2 1 - - 2 1 2 1

Derde graad - Jaar V en VI - HANDEL

33 uur per week

Vak V VI
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde  1 1
Duits 2 2
Engels  3 3
Frans (+ handelscorrespondentie) 4 4
Geschiedenis  1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bedrijfseconomie 9 9
Seminarie: communicatie & informatica 1 1