2e graad – HUMANE WETENSCHAPPEN

2e graad – HUMANE WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4* 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Gedragswetenschappen 3 3
Cultuurwetenschappen 2 2
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1 -
Muzikale opvoeding - 1
Totaal 32u.(+1*) 32u.
* uitbreiding wiskunde is mogelijk als 33ste uur
   

 

Doel

 • Humane wetenschappen is een ASO-studierichting die de mens als onderzoeksobject heeft.
 • Van alle primaten die onze wereld bevolken, is de mens veruit de interessantste soort. Mensen hebben doorheen de geschiedenis boeiende tradities, rituelen, normen, waarden en wetten ontwikkeld. Ze hebben allerlei communicatiemiddelen uitgevonden om hun ideeën uit te wisselen en leven samen in groepen, die uiteenlopen van families tot naties.
 • Dit wordt bestudeerd in dee twee richtingsvakken, gedrags- en cultuurwetenschappen. Deze vakken benaderen de mens en de maatschappij op een wetenschappelijke manier.
 • Tijdens het vak gedragswetenschappen ontleed je de mens en de maatschappij vanuit een psychologisch, sociologisch en antropologisch standpunt.
 • Cultuurwetenschappen handelt over alle facetten van de menselijke cultuur. Je neemt verschillende culturen en communicatietechnieken op een kritische manier onder de loep en je leert hoe je je mening op een wetenschappelijke manier kan verwoorden.

 

 

Inhoud

In de tweede graad krijg je een stevige theoretische basis.

Gedragswetenschappen

Tijdens het vak gedragswetenschappen (3 u /week) bestudeer je de levensloop en het relationele gedrag van de mens. Je past de theorie toe door bijvoorbeeld jonge ouders te interviewen of een kijkje te nemen in een kleuterklas. Op een objectieve manier breng je verslag uit van je waarnemingen.

Thema’s die aan bod komen:

3e jaar:

– Het kind in de samenleving (van geboorte tot de lagere school)
– Een tijd van groei en verandering (adolescentie)
– Levenslang groeien (volwassenheid en oud worden)

4e jaar:

– Interactie en gedrag
– Relaties
– Individu en organisaties

Cultuurwetenschappen

Het vak cultuurwetenschappen (2 u /week) laat je op een verfrissende manier naar je eigen cultuur kijken en trekt daarna je blik open naar andere culturen. Je oefent je onderzoeksvaardigheden door verschillende media of kunstvormen te analyseren.

Thema’s die aan bod komen:

3e jaar:

– Cultuur- en cultuuroverdracht
– Massamedia en communicatie

4e jaar:

– Welvaart en welzijn
– Omgaan met kunst

 

Profiel

 • Je bent geboeid door de actualiteit en de wereld om je heen.
 • Je kijkt op een kritische manier naar reality-televisie en sociale media.
 • Je wil andere culturen zonder vooroordelen bestuderen
 • Je wil weten wat pubers zo speciaal maakt.
 • Je bent bereid om naast je gewone ASO-vakkenpakket twee nieuwe theoretische vakken te studeren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
 • Je beschikt over voldoende taalvaardigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid om je onderzoeksresultaten op papier te zetten.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie – Moderne talen ASO x Met instaptoets 
Economie – Wiskunde ASO o
Grieks – Latijn ASO o
Grieks – Wiskunde ASO o
Humane wetenschappen ASO x Normale overgang
Latijn – Moderne Talen ASO o
Latijn – Wetenschappen ASO o
Latijn – Wiskunde ASO o
Moderne talen – Wetenschappen ASO x Met extra inspanning
Moderne talen – Wiskunde ASO o
Wetenschappen – Wiskunde ASO o
Handel TSO x Met instaptoets