3e graad: ECONOMIE – MODERNE TALEN

3e graad: ECONOMIE – MODERNE TALEN

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Wiskunde 3 3
(+1 mogelijk)
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Economie 4 4
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - 1
      Initiatie boekhouden - -
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie - -
      Economische leeronderneming 2 -
      ECO-logisch 2 -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechniek 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
2 1
      Programmeren 2 -
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM 2 -
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) 2 -
      Wiskunde 6+ 2 -
      Wiskunde 3+ 2 1
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u.  32u. (+1)

 

 

Doel

 • De studierichting economie in de derde graad van het secundair onderwijs niveau heeft als doel om bij jou economische bedachtzaamheid te ontwikkelen.
 • Dit houdt in dat je leert nadenken over de waargenomen economische verschijnselen en dat je de betekenissen die jij eraan geeft, confronteert met de betekenissen die anderen eraan geven. Zo kan je een persoonlijk, diepgaand en verankerd kennisbestand opbouwen, waarvan je ook in de toekomst gebruik kan maken.
 • De focus in de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflectie op taal en kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Inhoud

Economie

Inhoudelijk worden de lessen ingevuld met een deel algemene economie en een deel bedrijfswetenschappen.

 • In het deel algemene economie vertrek je vanuit het prijsmechanisme op een competitieve markt om het overheidsoptreden te verklaren en internationale handel te analyseren. Daarnaast analyseer je aan de hand van de aggregate vraag en het aggregate aanbod het macro-economisch evenwicht.
 • In het deel bedrijfswetenschappen vertrek je vanuit een ruime en dynamische visie op ondernemen om de verschillende aspecten van een onderneming (economische, juridische, boekhoudkundige en ethische) in een samenhangend verband te plaatsen.

Talen

 • reflectie op taal als systeem
 • ontwikkeling van communicatieve en creatieve competenties in de moderne vreemde talen
 • genuanceerd omgaan met woordenschat en grammatica
 • literatuurstudie
 • culturele en interculturele competenties.

 

profiel

 • Je hebt belangstelling voor economisch-maatschappelijke onderwerpen.
 • Je bent geboeid door de actualiteit.
 • Je bent bereid om analytisch en kritisch na te denken.
 • Je wil teksten, tabellen en grafieken leren verwerken en interpreteren.
 • Je hebt interesse voor taal.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je bent bereid om in andere talen te communiceren.
 • Je hebt interesse voor anderstalige literatuur, muziek en film.
 • Je bent bereid om taal te bestuderen op een abstracter niveau.
 • Je bent bereid tot een grondige studie van de vreemde talen in het streven naar een zo hoog mogelijke graad van perfectie in het gebruik van deze talen.

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO x Normale overgang
Economie (+ 1u. wi ) ASO x Normale overgang
Grieks – Latijn ASO x Met instaptoets
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Met instaptoets
Latijn (+ 1u. ta ) ASO x Met instaptoets
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
Wetenschappen ASO x Met instaptoets
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

 • Economie is een ASO-richting en heeft een doorstromingsfunctie: het is een goede voorbereiding op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.
 • Persoonlijkheidskenmerken zullen wel mee je slaagkansen in het hoger onderwijs bepalen.
 • Voor een aantal vervolgopleidingen (TEW, Handelswetenschappen,…) wordt sterk aangeraden de richting economie te combineren met minimum 4 tot 8 uur wiskunde.