3e graad: ECONOMIE – WISKUNDE

3e graad: ECONOMIE – WISKUNDE

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits - -
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Economie 4 4
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - 1
      Initiatie boekhouden - -
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie - -
      Economische leeronderneming 2 -
      ECO-logisch 2 -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechnieken 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
- 1
      Programmeren 2 1*
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM - 1
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) - -
      Wiskunde 3+ - -
      Wiskunde 6+ 2 1*
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

 • De studierichting economie in de derde graad van het secundair onderwijs niveau heeft als doel om bij jou economische bedachtzaamheid te ontwikkelen.
 • Dit houdt in dat je leert nadenken over de waargenomen economische verschijnselen en dat je de betekenissen die jij eraan geeft, confronteert met de betekenissen die anderen eraan geven. Zo kan je een persoonlijk, diepgaand en verankerd kennisbestand opbouwen, waarvan je ook in de toekomst gebruik kan maken.
 • Wiskunde vormt de theoretische basis voor verschillende andere wetenschappen.
 • Bovendien speelt wiskunde een belangrijke, maar vaak onzichtbare rol in het dagelijks leven.
 • De abstracte en gestructureerde manier van denken is een belangrijke vaardigheid bij het verder studeren.

 

Inhoud

Economie

Inhoudelijk worden de lessen ingevuld met een deel algemene economie en een deel bedrijfswetenschappen.

 • In het deel algemene economie vertrek je vanuit het prijsmechanisme op een competitieve markt om het overheidsoptreden te verklaren en internationale handel te analyseren. Daarnaast analyseer je aan de hand van de aggregate vraag en het aggregate aanbod het macro-economisch evenwicht.

 

 • In het deel bedrijfswetenschappen vertrek je vanuit een ruime en dynamische visie op ondernemen om de verschillende aspecten van een onderneming (economische, juridische, boekhoudkundige en ethische) in een samenhangend verband te plaatsen.

Wiskunde

 • Je kiest voor een studierichting waarin de wiskunde theoretisch wordt opgebouwd.
 • Je kiest voor leerstof die je met voldoende inzicht moet kunnen verwerken.

 

Profiel

 • Je hebt belangstelling voor economisch-maatschappelijke onderwerpen.
 • Je bent geboeid door de actualiteit.
 • Je bent bereid om analytisch en kritisch na te denken.
 • Je wil teksten, tabellen en grafieken leren verwerken en interpreteren.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken, om zo ook inzicht in de leerstof te verwerven.
 • Je moet beschikken over voldoende doorzettingsvermogen om moeilijke wiskunde problemen op te lossen.
 • Je hebt in de tweede graad blijk gegeven van voldoende wiskundig aanleg en je bent gemotiveerd om je in te spannen voor het vak.
 • Je volgt het advies van de klassenraad en van de leraar wiskunde op het einde van het vierde jaar.

 

Doel

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO o
Economie (+ 1u. wi ) ASO x Normale overgang
Grieks – Latijn ASO x Met instaptoets
(mits 5 uur wiskunde)
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Met instaptoets
(mits 5 uur wiskunde)
Latijn (+ 1u. ta ) ASO o
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
(mits 5 uur wiskunde)
Wetenschappen ASO x Met instaptoets
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

 • Economie is een ASO-richting en heeft een doorstromingsfunctie: het is een goede voorbereiding op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.
 • Persoonlijkheidskenmerken zullen wel mee je slaagkansen in het hoger onderwijs bepalen.
 • Vanuit een studierichting met de component wiskunde is een doorstroom naar alle richtingen in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool) mogelijk. In de lessen wiskunde leer je op een abstracte en gestructureerde manier denken. Dit zijn vaardigheden die bij iedere verdere studie van pas komen.