3e graad: GRIEKS – WISKUNDE

3e graad: GRIEKS – WISKUNDE

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Grieks 4 4
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - 1
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie 2 -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch 2 -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechnieken 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
- 1
      Programmeren 2 1*
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM 2 1
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) 2 1
      Wiskunde 3+ - -
      Wiskunde 6+ 2 1*
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u. (+1) 32u. (+1)

 

 

Doel

 • Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: de teksten ontleden, interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten.
 • De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.
 • Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van de Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en onze wereld.
 • Inzicht krijgen in het wezen en functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.
 • Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen, systematisch leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur; de schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
 • Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.
 • Wiskunde vormt de theoretische basis voor verschillende andere wetenschappen.
 • Bovendien speelt wiskunde een belangrijke, maar vaak onzichtbare rol in het dagelijks leven.
 • De abstracte en gestructureerde manier van denken is een belangrijke vaardigheid bij het verder studeren.

 

Inhoud

Grieks

In de derde graad Grieks bestuderen we vijf literaire genres waarin de Grieken uitblonken en waaruit enkele van de mooiste parels van de westerse literatuur zijn voortgekomen.  Wat denk je bijvoorbeeld van Homeros’ onsterfelijke Ilias en de Odyssee? Of van de beroemde gedichten van een van de enige vrouwen uit de klassieke literatuur, Sappho? En kan een antieke tragedie jou niet bekoren? Of kan een Griekse redenaar met zijn betoverende taal jou misschien verleiden? Of verdiep je je liever in de fascinerende filosofie van Plato?

Auteurs die zeker aan bod komen zijn de volgende:

5de jaar

 • Homeros (Ilias en Odyssee)
 • Sappho, Alkman, Anakreon, Pindaros, Archilochos, Simonides en nog andere lyrische dichters

6de jaar

 • een tragediedichter zoals Sophokles (bv. Antigone) of Euripides (bv. Bakchai)
 • Plato
 • als de gelegenheid zich aandient, lezen we schrijvers uit de retoriek of de komedie

 

Interessant om te weten is dat we de vergelijking met Latijnse auteurs niet uit de weg gaan. Meer dan eens zullen we Griekse teksten vergelijken met de Latijnse navolgingen. Dat levert vaak boeiende resultaten op.

Wiskunde

 • Je kiest voor een studierichting waarin de wiskunde theoretisch wordt opgebouwd.
 • Je kiest voor leerstof die je met voldoende inzicht moet kunnen verwerken.

 

Profiel

 • Je behaalde goede resultaten voor Grieks in de tweede graad.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor de Griekse cultuur en literatuur.
 • Je leest graag Griekse teksten.
 • Je hebt de nodige kritische ingesteldheid, maar ook de openheid om de verhalen, theorieën en denkwijze van de Grieken aandachtig te bestuderen, erover te reflecteren en ze te vergelijken met jouw gedachten en ideeën.
 • Je hebt een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor de schoonheid en verfijndheid van de Griekse literatuur en kan Griekse teksten daarom waarderen.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken, om zo ook inzicht in de leerstof te verwerven.
 • Je moet beschikken over voldoende doorzettingsvermogen om moeilijke wiskunde problemen op te lossen.
 • Je hebt in de tweede graad blijk gegeven van voldoende wiskundig aanleg en je bent gemotiveerd om je in te spannen voor het vak.
 • Je volgt het advies van de klassenraad en van de leraar wiskunde op het einde van het vierde jaar.

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO o
Economie (+ 1u. wi ) ASO o
Grieks – Latijn ASO x Normale overgang
(mits 5 uur wiskunde)
Latijn (+ 1u. wi ) ASO o
Latijn (+ 1u. ta ) ASO o
Humane wetenschappen ASO o
Wetenschappen ASO o
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

 • Wie Grieks heeft gevolgd in de derde graad, of het nu in combinatie was met Latijn of met wiskunde, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen Grieks vatten succesvol een academische bachelor aan.
 • Leerlingen die Grieks-Latijn volgden in de derde graad hebben vaak een interesse die uitgaat naar talen, geschiedenis, filosofie, rechten… Meestal kiezen zij niet voor een opleiding in de exacte wetenschappen, maar schrijven zich in voor (toegepaste) taal- en letterkunde al dan niet in combinatie met cultuur, rechten, (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, pedagogie…
 • Leerlingen die Grieks-Wiskunde volgden, kunnen alle studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Door hun verder doorgedreven opleiding wiskunde kiezen zij makkelijk voor geneeskunde, ingenieurswetenschappen, wiskunde… Maar ook de studierichtingen die bij Grieks-Latijn werden genoemd, vormen een logische aansluiting op Grieks-Wiskunde en worden geregeld gekozen.
 • Vanuit een studierichting met de component wiskunde is een doorstroom naar alle richtingen in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool) mogelijk. In de lessen wiskunde leer je op een abstracte en gestructureerde manier denken. Dit zijn vaardigheden die bij iedere verdere studie van pas komen.