3e graad: HANDEL

3e graad: HANDEL

33 uur per week

Vak V VI
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde  1 1
Duits 2 2
Engels  3 3
Frans (+ handelscorrespondentie) 4 4
Geschiedenis  1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bedrijfseconomie 9 9
Seminarie: communicatie & informatica 1 1

Doel

 • De studierichting Handel is hoofdzakelijk theoretisch georiënteerd en wil je voorbereiden op het bedrijfsleven, maar op de eerste plaats ook op verder studeren in het hoger onderwijs.
 • Daarom legt de studierichting Handel voornamelijk de nadruk op de studie van bedrijfseconomie, talen, toegepaste informatica en toegepaste wiskunde.
 • Je leert op zelfstandige wijze aan projecten in verband met bedrijfseconomie werken, over de verschillende vakken heen.
 • Omwille van de vlotte communicatie die in het bedrijfsleven verwacht wordt, krijg je in deze studierichting ook een stevig pakket talen, waarbij zowel de mondelinge als de schriftelijke component aan bod komen.

Inhoud

De studierichting Handel omvat vier grote componenten:

 Een stevige algemene vorming Taalvaardigheid:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits
 Een commercieel gedeelte Aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau
 Een administratief gedeelte Afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming
 Een bedrijfseconomisch gedeelte  Aandacht voor ondernemingszin, zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige.

 


Bedrijfseconomie

 • Je maakt kennis met algemene begrippen uit de bedrijfseconomie, met de afdelingen van een bedrijf en met de administratieve documentenstroom tussen de verschillende afdelingen.
 • Je doet een uitgebreide studie over een handelsonderneming.
 • Je leert de onderneming situeren in haar omgeving, je leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen in de commerciële afdeling van de onderneming en je leert beleidsfacetten kennen voor het runnen van de onderneming.
 • Je maakt kennis met commerciële en boekhoudkundige begrippen, met de boekhouding van de meest courante verrichtingen in een systeem van dubbel boekhouden (manueel en via een didactisch boekhoudpakket) en met verkoopopdrachten.
 • Via projecten (vaak in groep) leer je op een concrete en praktische wijze de bijhorende vaardigheden en attitudes.

Informatica/Toegepaste informatica

 • Je maakt kennis met apparatuur, programmatuur en algoritmisch denken.
 • Je leert inzichtelijk werken met de meest recente versies van softwarepakketten (tekstverwerking, gegevensblad, elektronisch rekenblad, boekhoudpakket).
 • Informatica is geen doel op zich, maar je gebruikt het als hulpmiddel om met bepaalde items uit het vak bedrijfseconomie te kunnen werken. Er wordt dus van je verwacht dat je handig bent met professionele Officepakketten en dat je voldoende noties verwerft van de toepassingen van informatica in het bedrijfsleven.

Geïntegreerde proef

 • Een bijkomende uitdaging is de geïntegreerde proef.
 • Je kan een bedrijf grondig analyseren en je weet hoe je winstgevend kunt zijn.
 • De geïntegreerde proef presenteer op het einde van het zesde jaar aan interne en externe juryleden.

Profiel

 • Je bent geïnteresseerd in de economische actualiteit.
 • Je hebt interesse in alle aspecten van het runnen van een onderneming.
 • Je wil het professionele Officepakket gebruiken voor bedrijfseconomie.
 • Je wil de vaardigheden en attitudes van een ondernemer leren kennen vanuit het standpunt van werkgever en werknemer.
 • Je bent communicatievaardig, zowel in het Nederlands, Engels als Frans en beseft dat Handel dus zeker een talenrichting is.
 • Je bent leergierig en toont interesse voor alle richtingsvakken.
 • Je kan goed in teamverband of in groep werken en je bent een echte ploegspeler.
 • Je kan precies werken en draagt orde en stiptheid hoog in het vaandel.
 • Je kan zelfstandig werken en goed plannen.
 • Je bent punctueel en je kan deadlines respecteren.
 • Je beheerst de boekhoudkundige principes.
 • Je kan een grote hoeveelheid theoretische leerstof individueel verwerken.
 • Je kijkt ernaar uit om de theorie in de praktijk te brengen.
 • Je bent assertief en durft initiatief nemen.
 • Je voelt je aangesproken door de wereld van kopen en verkopen.
 • Je wordt geboeid door de wereld van reclame en marketing.
 • Je zorgt ervoor dat je altijd in orde bent met boeken en ander materiaal.

Vereiste studieachtergrond

Je kan uit een andere studierichting overstappen naar Handel in de derde graad, onder volgende voorwaarden:

 • Je moet een extra inspanning leveren om via een individueel programma mogelijke achterstanden weg te werken in de vakantie.
 • Je legt hierover een instaptoets af in de eerste week van september. Die geeft een indicatie over het feit of je bijgewerkt bent.
 • Je hebt in de tweede graad geen commerciële en boekhoudkundige vorming gekregen en een beperkte informaticavorming. Daarom is een stevige inzet nodig voor de richtingsspecifieke vakken.
 • Je moet basiskennis van dubbele boekhouding hebben.
 • Je moet uiteraard ook voldoen aan het profiel dat voor alle leerlingen in de studierichting Handel geldt.
STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO x Met instaptoets
Economie (+ 1u. wi ) ASO x Met instaptoets
Grieks – Latijn ASO x Met instaptoets
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Met instaptoets
Latijn (+ 1u. ta ) ASO x Met instaptoets
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
Wetenschappen ASO x Met instaptoets
Handel TSO x Normale overgang

Doorstromen naar het hoger onderwijs

 • De studierichting Handel bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Richtingen waarin onze leerlingen het goed doen: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, officemanagement, leraar kleuter- of lager onderwijs, leraar secundair onderwijs: handel-burotica, …
 • Wie geen hogere studies wil aanvatten, kan een specialisatie in het kader van een Se-n-Se uit het studiegebied Handel volgen. Dit is een derde leerjaar van de derde graad. De opties zijn onder andere: administratieve vrije beroepen, immobiliënbeheer, KMO-administratie, verkoop en distributie, internationaal transport en goederenverzending, …