3e graad: HUMANE WETENSCHAPPEN

3e graad: HUMANE WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 0+1 0+1
Engels 2 2
Frans 3+1 3+1
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 3 3
Cultuurwetenschappen 3 3
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - 1
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie 2 -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch 2 -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechnieken 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
- 1
      Programmeren - -
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM - -
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) - -
      Wiskunde 3+ 2 1
      Wiskunde 6+ - -
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u. 32u. 

 

 

Doel

 • Humane wetenschappen is een ASO-studierichting die de mens als onderzoeksobject heeft.
 • Van alle primaten die onze wereld bevolken, is de mens veruit de interessantste soort. Mensen hebben doorheen de geschiedenis boeiende tradities, rituelen, normen, waarden en wetten ontwikkeld. Ze hebben allerlei communicatiemiddelen uitgevonden om hun ideeën uit te wisselen en leven samen in groepen, die uiteenlopen van families tot naties.
 • Dit wordt bestudeerd in dee twee richtingsvakken, gedrags- en cultuurwetenschappen. Deze vakken benaderen de mens en de maatschappij op een wetenschappelijke manier.
 • Tijdens het vak gedragswetenschappen ontleed je de mens en de maatschappij vanuit een psychologisch, sociologisch en antropologisch standpunt.
 • Cultuurwetenschappen handelt over alle facetten van de menselijke cultuur. Je neemt verschillende culturen en communicatietechnieken op een kritische manier onder de loep en je leert hoe je je mening op een wetenschappelijke manier kan verwoorden.

 

Inhoud

In de derde graad krijg je drie uur per week gedrags- en cultuurwetenschappen. Je bestudeert theoretische modellen over de mens en maatschappij en toetst ze aan je eigen onderzoek. Je analyseert uiteenlopende aspecten uit de economie, politiek, media, kunsten en rechten. Je leert gegevens verzamelen, verwerken en structureren en je wordt op deze manier voorbereid op hoger onderwijs.

 • Gedragswetenschappen

In het vak gedragswetenschappen ontleed je de mens en de maatschappij vanuit een psychologisch, sociologisch en antropologisch standpunt.

 • Cultuurwetenschappen

Cultuurwetenschappen handelt over alle facetten van de menselijke cultuur. Je neemt verschillende culturen en communicatietechnieken op een kritische manier onder de loep en je leert hoe je je mening op een wetenschappelijke manier kan verwoorden.

 

Profiel

 • Je bent geboeid door de actualiteit en de wereld om je heen.
 • Je kijkt op een kritische manier naar reality-televisie en sociale media.
 • Je wil andere culturen zonder vooroordelen bestuderen
 • Je wil weten wat pubers zo speciaal maakt.
 • Je bent bereid om naast je gewone ASO-vakkenpakket twee nieuwe theoretische vakken te studeren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
 • Je beschikt over voldoende taalvaardigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid om je onderzoeksresultaten op papier te zetten.
 • Je hebt de studierichting Humane Wetenschappen al gevolgd in de tweede graad en kiest voor de logische verderzetting in de derde graad. In de tweede graad heb je dan al getoond dat je beantwoordt aan de bovenstaande kenmerken.

of

 • Je hebt niet de richting Humane Wetenschappen gevolgd in de tweede graad, maar voelt je wel aangesproken door de bovenstaande kenmerken. Wil je vanaf de derde graad aansluiten, dan moet je de gemiste leerstof van de richtingsvakken zelfstandig bijwerken. Via een instapproef kan je bewijzen dat je voldoende kennis uit de gedrags- en cultuurwetenschappen verworven hebt om mee te kunnen met wie al twee jaar op weg is.

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO x Met instaptoets
Economie (+ 1u. wi ) ASO x Met instaptoets
Grieks – Latijn ASO x Met instaptoets
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Met instaptoets
Latijn (+ 1u. ta ) ASO x Met instaptoets
Humane wetenschappen ASO x Normale overgang
Wetenschappen ASO x Met instaptoets
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

 • Door de specifieke ASO-benadering van de inhouden wil Humane Wetenschappen je voorbereiden op een brede waaier van studies in het hoger onderwijs. De keuzemogelijkheden aan professionele en academische bacheloropleidingen is zeer ruim. De meest evidente keuze gaat naar richtingen die in het verlengde liggen van je middelbare opleiding zoals orthopedagogie, rechtspraktijk, verpleegkunde of logopedie. Ook een carrière in het onderwijs, de journalistiek, toerisme, marketing of communicatie behoort tot de mogelijkheden.
 • Op masterniveau sluiten vooral politieke wetenschappen, psychologie, criminologie, pedagogie, filosofie, (kunst)geschiedenis, pers- en communicatiewetenschappen of rechten aan bij je vooropleiding uit het secundair onderwijs.