3e graad: MODERNE TALEN – WISKUNDE

3e graad: MODERNE TALEN – WISKUNDE

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - 1
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie 2 -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch - -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechnieken 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
- 1
      Programmeren 2 1*
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM 2 1
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) 2 1
      Wiskunde 3+ - -
      Wiskunde 6+ 2 1*
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

Moderne talen

De focus in de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflectie op taal en kennismaking met anderstalige literatuur.

Wiskunde

 • Wiskunde vormt de theoretische basis voor verschillende andere wetenschappen.
 • Bovendien speelt wiskunde een belangrijke, maar vaak onzichtbare rol in het dagelijks leven.
 • De abstracte en gestructureerde manier van denken is een belangrijke vaardigheid bij het verder studeren.

 

Inhoud

Moderne talen

Specifieke aspecten die aan bod komen:

 • reflectie op taal als systeem
 • ontwikkeling van communicatieve en creatieve competenties in de moderne vreemde talen
 • genuanceerd omgaan met woordenschat en grammatica
 • literatuurstudie
 • culturele en interculturele competenties.

Wiskunde

 • Je kiest voor een studierichting waarin de wiskunde theoretisch wordt opgebouwd.
 • Je kiest voor leerstof die je met voldoende inzicht moet kunnen verwerken.

 

 

Profiel

 • steeds gemiddeld 60% op de vakken Nederlands, Frans, Engels en Duits in de tweede graad is aangeraden
 • Je hebt interesse voor taal.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je bent bereid om in andere talen te communiceren.
 • Je hebt interesse voor anderstalige literatuur, muziek en film.
 • Je bent bereid om taal te bestuderen op een abstracter niveau.
 • Je bent bereid tot een grondige studie van de vreemde talen in het streven naar een zo hoog mogelijke graad van perfectie in het gebruik van deze talen.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken, om zo ook inzicht in de leerstof te verwerven.
 • Je moet beschikken over voldoende doorzettingsvermogen om moeilijke wiskunde problemen op te lossen.
 • Je hebt in de tweede graad blijk gegeven van voldoende wiskundig aanleg en je bent gemotiveerd om je in te spannen voor het vak.
 • Je volgt het advies van de klassenraad en van de leraar wiskunde op het einde van het vierde jaar.

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO o
Economie (+ 1u. wi ) ASO x Met extra inspanning
Grieks – Latijn ASO x Normale overgang
(mits 5 uur wiskunde)
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Normale overgang
Latijn (+ 1u. ta ) ASO o
Humane wetenschappen ASO o
Wetenschappen ASO x Normale overgang
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Wie Moderne Talen heeft gevolgd in de derde graad, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. Uiteraard bereidt de pool Moderne Talen het best voor op studies waarbij de talencomponent een belangrijke rol speelt.

Vanuit een studierichting met de component wiskunde is een doorstroom naar alle richtingen in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool) mogelijk. In de lessen wiskunde leer je op een abstracte en gestructureerde manier denken. Dit zijn vaardigheden die bij iedere verdere studie van pas komen.