Schoolreglement 2024-2025

Schoolreglement 2024-2025

Een nieuw schooljaar betekent ook een aantal wijzigingen in het schoolreglement. We lijsten ze even voor je op:

 • In ons medicijnbeleid namen we een nieuw begrip op: “medicijnattest” (p62). Een doktersattest is immers niet noodzakelijk om leerlingen op school medicijnen te laten innemen.
 • Het leersteundecreet introduceerde de leerondersteuner. Met de aanwezigheid van leerondersteuners in de klasomgeving ontstaan er vragen over de specifieke rol die zij spelen in tuchtprocedures. Gezien hun functieomschrijving en hun relatie tot de school, is het afgeraden voor leerondersteuners om de verantwoordelijkheid van vertrouwenspersoon voor leerlingen/ouders op zich te nemen. (p65)
 • Als school zijn we verplicht ouders en lln nog beter te informeren over de beroepsprocedure (p66).
 • tijdelijk onderwijs aan huis (p32):
 • Leerlingen die in een voorziening voor veilig verblijf of een Vlaams detentiecentrum zitten, hebben ook recht op toegestane afwezigheden vanwege hun specifieke situatie.
 • We werken vanaf volgend schooljaar met de boekfirma Studieshop. De nodige informatie hierover krijg je op p27.
 • We maakte een wijziging in de formulering van de invordering (p28).
 • Bij het onderdeel deliberaties voegden we toe:
  • resultaten van Vlaamse toetsen worden niet gebruikt (p45);
  • gewijzigde bewijzen van beroepskwalificaties, deelkwalificaties en competenties (p47 en 48)
 • Bij het onderdeel “privacy” voegden we toe dat we op sommige ict-toestellen monitoringsoftware kunnen gebruiken; (p59)
 • Bij het onderdeel CLB werd toegevoegd dat het CLB gratis vaccinaties aanbiedt voor wie dat wenst (p75).
 • In het schooljaar 2024-2025 is de vernieuwing van het secundair onderwijs voltooid. Nu we de studierichting Handel TSO niet meer aanbieden werd de mededeling over de GIP (de geïntegreerde proef) verwijderd. Dit maakt immers geen deel uit van de evaluatie van de DGD-richtingen die wij aanbieden.
 • Het directieteam van het VJC is verder uitgebouwd. De namen van alle directieleden vind je op p 72.

Errata (dd 27/6/2024):

 • Op pagina 49: dubbele alinea verwijderd.
 • Op pagina 73 voegden we toe: “De beroepscommissie komt samen op een vooraf vastgelegde datum tussen 22 en 31 augustus.”

Errata (dd 2/7/2024)

 • Op pagina 80 voegden we toe: B-stroom
Comments are closed.