Biotoopexcursie 4e jaars

Biotoopexcursie 4e jaars

Elk jaar gaan de vierdejaars in het begin van het schooljaar op biotoopexcurise naar het gebied Sluisbemden. De leerlingen helpen mee in kaart te brengen welke soorten ongewervelden er leven in de poelen. Nadien kunnen we ons in de lessen met het verzamelde materiaal op een wetenschappelijk onderbouwde manier een idee vormen over de kwaliteit van het water, o.a. door te kijken of er diertjes leven die erg gevoelig zijn voor vervuiling. We onderzoeken ook de flora rond de poelen.

Doordat het VJC hier elk jaar een inventaris opmaakt door de verschillende klasonderzoekjes kunnen we ook op langere termijn kijken hoe dit gebied evolueert. Ook andere watergebieden in Belgiƫ worden op dezelfde manier door andere scholen onderzocht! We nemen dus samen deel aan een grootschalig en belangrijk onderzoek!

Comments are closed.