2de graad: ECONOMIE (+ 1u. ec )

2de graad: ECONOMIE (+ 1u. ec )

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Economie 5 5
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal 32u. 32u.

 

Doel

 • De studierichting economie heeft als doel bij jou een economische bedachtzaamheid te ontwikkelen.
 • Je leert begrijpen wat een onderneming is. Daarnaast onderzoek je ook de rol van de ondernemingen in de welvaartscreatie..
 • Je bestudeert de verdeling van de welvaartstoename in de wereld, vertrekkend vanuit de context van de ondernemingen.
 • Met de kennis die je meekrijgt over ondernemingen leg je de basis om in een later stadium de ondernemingen in een globale context te kunnen plaatsen

 

Inhoud

Economie

In de tweede graad komen zes grote thema’s aan bod:

 • De kern van het ondernemen
 • Werken in de onderneming
 • Ondernemen is risico’s nemen en beheersen
 • Kleine versus grote ondernemingen
 • Produceren voor de wereldmarkt
 • Groei en welvaart

 

De leerinhouden zijn niet academisch geordend, maar worden aangebracht vanuit een aantal concrete vragen. Die zijn erop gericht om jou een onderzoekende houding bij te brengen:

 • Je leert maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief te beschrijven en te verklaren.
 • De keuze voor maatschappelijke verschijnselen leidt ook tot ethische kwesties. Bij de ethische vraagstellingen zal je met uiteenlopende visies geconfronteerd worden. Dit stelt je in staat de eigen waarden kritisch te bevragen (waardenverheldering), om van daaruit een rijker waardebesef op te bouwen.

Economie (+ 1 uur)

 • In het derde jaar krijg je extra opdrachten rond de geziene leerstof.
 • In het vierde jaar stap je in het project Vlajo Jieha!. Dit is een project om het ondernemerschap bij leerlingen te stimuleren.

Vlajo Jieha! staat voor Jong Initiatief voor Ethische Handel. Het is een korte ondernemingservaring voor leerlingen van het vierde jaar secundair onderwijs. Met Vlajo Jieha! start je een leeronderneming waarbij je duurzame producten of diensten verkoopt (fairtrade, eco/bio, streekproducten) binnen de school, ten voordele van een goed doel.
Je stelt een junior businessplan op, verdeelt de taken van marktonderzoek, verzorgt de promotie en verkoopt de producten. Eerst denken en dan effectief doen!
Zo sta je stil bij initiatief nemen, plannen maken, samenwerken in team, creatief zijn, verantwoordelijkheid opnemen,… en dit binnen het kader van eerlijke handel. Ondernemerszin houdt wel degelijk een maatschappelijk engagement in, met duurzame resultaten voor mens en milieu.

 

Vergelijking met Economie (+1u. wiskunde)

Wiskunde (+ 1 uur)

 • Inhoud:
  • Basisleerstof wordt theoretischer benaderd.
  • Tijd voor verdiepings- en uitbreidingsleerstof
  • De doelstellingen in het leerplan peilen naar inzicht en abstract redeneervermogen.
 • Nadruk op inzichtsvragen, minder reproductievragen.
 • Hoger leertempo. Leerlingen leren ook zelfstandig te werken.
 • Bereidt voor op een richting met de component wiskunde (6 uur) in de derde graad.

 

Profiel

 • Je hebt belangstelling voor economisch-maatschappelijke onderwerpen.
 • Je bent geboeid door de actualiteit.
 • Je bent bereid om analytisch en kritisch na te denken.
 • Je wil teksten, tabellen en grafieken leren verwerken en interpreteren.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie – Moderne talen ASO x Normale overgang 
Economie – Wiskunde ASO o
Grieks – Latijn ASO o
Grieks – Wiskunde ASO o
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
Latijn – Moderne Talen ASO o
Latijn – Wetenschappen ASO o
Latijn – Wiskunde ASO o
Moderne talen – Wetenschappen ASO x Met extra inspanning
Moderne talen – Wiskunde ASO o
Wetenschappen – Wiskunde ASO o
Handel TSO x Met instaptoets