2e graad: HANDEL

2e graad: HANDEL

 

33 uur per week

Vak III IV
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde  1 1
Duits 1
Engels  3 2
Frans  5 5
Geschiedenis  1 1
Informatica*  2 2
Toegepaste informatica* 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Bedrijfseconomie 6 6
* beide vakken vormen één geïntegreerde cursus

 

 

Doel

 • De studierichting Handel is hoofdzakelijk theoretisch georiënteerd en wil je voorbereiden op het bedrijfsleven.
 • Daarom legt de studierichting Handel voornamelijk de nadruk op de studie van bedrijfseconomie, talen, toegepaste informatica en toegepaste wiskunde.
 • Je leert op zelfstandige wijze aan projecten in verband met bedrijfseconomie werken, over de verschillende vakken heen.
 • Omwille van de vlotte communicatie die in het bedrijfsleven verwacht wordt, krijg je in deze studierichting ook een stevig pakket talen, waarbij zowel de mondelinge als de schriftelijke component aan bod komen.

 

Inhoud

De studierichting Handel omvat drie grote componenten:

 Een stevige algemene vorming  Taalvaardigheid:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits

Praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context

 Een commercieel gedeelte Met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal niveau

Een bedrijfseconomisch/informatica gedeelte

 • Boekhoudkundige verrichtingen registreren op manuele wijze en met behulp van een didactisch pakket
 • Werken met een geïntegreerd softwarepakket: tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad, presentatietechnieken, …
 • De basis van programmeren
 • Multimediatechnieken

Bedrijfseconomie

 • Je maakt kennis met algemene begrippen uit de bedrijfseconomie, met de afdelingen van een bedrijf en met de administratieve documentenstroom tussen de verschillende afdelingen.
 • Je maakt kennis met commerciële en boekhoudkundige begrippen, met de boekhouding van de meest courante verrichtingen in een systeem van dubbel boekhouden (manueel en via een didactisch boekhoudpakket) en met verkoopopdrachten.
 • Via projecten (vaak in groep) leer je op een concrete en praktische wijze de bijhorende vaardigheden en attitudes.

Informatica/Toegepaste informatica

 • Je maakt kennis met apparatuur, programmatuur en algoritmisch denken.
 • Je leert inzichtelijk werken met de meest recente versies van softwarepakketten (tekstverwerking, gegevensblad, elektronisch rekenblad, boekhoudpakket).
 • Informatica is geen doel op zich, maar je gebruikt het als hulpmiddel om met bepaalde items uit het vak bedrijfseconomie te kunnen werken.

 

Profiel

 • Je hebt een levendige interesse voor boekhouden en talen en je wil deze praktisch en concreet toepassen.
 • Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en in vreemde talen.
 • Je hebt een goede, algemene belangstelling en wil algemeen gevormd worden.
 • Je bent leergierig en wil theoretische leerstof verwerken.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je kan ordelijk, nauwkeurig en stipt werken.

 

Instromen

 • Als je uit de A-stroom van de eerste graad komt, kan je zonder problemen instromen in het eerste jaar van de tweede graad in de studierichting Handel (als je voldoet aan bovenstaande kenmerken).
 • In het vierde jaar Handel hoef je niet noodzakelijk uit het derde jaar Handel te komen. Je kan ook instromen in het vierde jaar van de studierichting Handel. Dan moet je een extra inspanning leveren om via een individueel programma mogelijke achterstanden weg te werken in de vakantie. Je legt een instaptoets af tijdens de eerste week van september. Deze geeft een indicatie over het feit of je je bijgewerkt hebt. Hou er zeker rekening mee dat er een stevige inzet verwacht wordt voor de richtingsspecifieke vakken.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

 

Doorstroommogelijkheden buiten het VJC

Na de tweede graad kan je verder doorstromen naar de volgende handelsrichtingen in de derde graad:

 • TSO Handel: je kiest voor een commercieel-administratieve opleiding.
 • TSO Boekhouden-Informatica: je kiest voor een boekhoudkundige-administratieve opleiding.
 • TSO Informaticabeheer: je kiest voor een informaticaopleiding.
 • TSO Secretariaat-Talen: je kiest voor een administratieve opleiding waarbij de klemtoon ook ligt op de talen.

Had je het moeilijk in de tweede graad Handel, dan kan je probleemloos overstappen naar de derde graad BSO Kantoor en Verkoop.