2e graad: WETENSCHAPPEN

2e graad: WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar III Jaar IV
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informatica 1 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal 32u. 32u.

 

Doel

 • In de studierichting Wetenschappen zijn er voor elk wetenschapsvak (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) twee lesuren voorzien, zowel in het derde jaar als in het vierde jaar.
 • Het doel van het “extra” lesuur is om meer tijd te kunnen uittrekken voor laboratoriumproeven, leerlingenproeven, veldwerk, ICT-toepassingen en/of onderzoekvaardigheden.
 • Dat betekent ook dat het tweede lesuur geen hypotheek legt op de aansluiting met de derde graad. Er wordt geen extra leerstof voorzien, maar je leert wetenschappelijk kijken naar de werkelijkheid en deze werkelijkheid verklaren.
 • De theorieën worden duidelijk door de praktijklessen of praktijkvoorbeelden die naast de theorie gegeven worden.
 • De onderzoekvaardigheden worden in de tweede graad al aangescherpt, zodat je ze in de derde graad al weet te gebruiken.

 

Inhoud

 • n de tweede graad wordt de basis gelegd voor de hedendaagse theorieën in de wetenschap.
 • In eerste instantie leer je wat in elke wetenschap bestudeerd wordt en krijg je een eerste kennismaking met het specifiek taalgebruik van elke wetenschap.
 • In tweede instantie leer je theoretische modellen aan, leer je typische natuurfenomenen verklaren en onderzoekstechnieken gebruiken.
 • Voor de vakken biologie en chemie wordt de klas voor het tweede lesuur gesplitst zodat je in kleinere groepen practica kan uitvoeren of andere toepassingen

 

Aardrijkskunde

 • Je krijgt de kans om zelfstandig aardrijkskundig onderzoek uit te voeren. Het is de bedoeling dit zelfstandig werk hoofdzakelijk als onderdeel van de lessen te laten verlopen. De behandelde onderwerpen sluiten aan bij de leerinhouden van de basiscursus van het 3de en 4de
 • Deze uitbreiding laat toe om meer toegepast op (actuele) onderwerpen in te gaan: je bereidt een bepaald onderwerp in groepsverband voor en presenteert dit aan klasgenoten. Er zijn ook excursies mogelijk.

Biologie

 • Je krijgt de kans om de theoretische leerstof zelf waar te nemen in dissecties van planten en dieren.
 • De leerstof wordt uitgediept door extra oefeningen, excursies en voorbeelden.
 • Je wordt uitgedaagd om een deel van de leerstof zelfstandig te verwerken.

Chemie

 • Je krijgt kansen om de theoretische leerstof toe te passen in het labo. Je werkt samen om proefjes voor te bereiden en om ze uit te voeren. Je leert waarnemingen noteren in een verslag en je leert ze correleren met de theorie die je geleerd hebt.
 • De leerstof wordt grondiger uitgediept en meer ingeoefend.
 • Het extra uur wordt ook gebruikt om actuele onderwerpen te verduidelijken, zoals het verbruik van olie, de alternatieve brandstoffen, kernenergie, enz..

Fysica

 • Je krijgt in het extra uur de kans om de leerstof grondiger te bekijken en in te oefenen.
 • De moeilijkheidsgraad van de oefeningen wordt iets verhoogd om je de wetenschappelijke benadering eigen te maken. Zo leer je meer aandacht besteden aan de beduidende cijfers en de technieken voor het oplossen van vraagstukken.

 

Profiel

 • Je hebt interesse voor alle wetenschapsvakken en je bezit een algemene wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
 • Je houdt van logisch en probleemoplossend denken. Bovendien sta je ervoor open om deze denkprocessen ook theoretisch correct en nauwkeurig te leren formuleren.
 • Je bent bereid om zelfstandig informatie op te zoeken en te verwerken. Je beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in groep samen te werken. Dit is noodzakelijk om de leerlingenproeven goed te kunnen uitvoeren en verslagen te schrijven.
 • Je hebt een sterke aanleg voor wiskunde (cursus van 5 uur in de studierichting Wetenschappen). Zeker voor de vakken chemie en fysica zijn er heel wat wiskundige technieken nodig om de vraagstukken te kunnen oplossen.
 • Je hebt goede resultaten behaald voor wiskunde en natuurwetenschappen in de eerste graad.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 3e graad VJC

STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie – Moderne talen ASO x Met instaptoets
Economie – Wiskunde ASO x Met instaptoets
Grieks – Latijn ASO o
Grieks – Wiskunde ASO o
Humane wetenschappen ASO x Met instaptoets
Latijn – Moderne Talen ASO o
Latijn – Wetenschappen ASO o
Latijn – Wiskunde ASO o
Moderne talen – Wetenschappen ASO x Normale overgang
Moderne talen – Wiskunde ASO x Normale overgang
Wetenschappen – Wiskunde ASO x Normale overgang
Handel TSO x Met instaptoets